Role sestry mentorky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Role sestry mentorky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Ančincová, Kateřina
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:51Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:51Z
dc.date.issued 2022-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53484
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma Role sestry mentorky se zabývá problematikou mentoringu v praxi všeobecné sestry. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vymezena teoretická východiska týkající se všeobecné sestry, mentoringu, role sestry a její motivace k činnosti sestry mentorky. V praktické části je pomocí kvantitativní metody, technikou dotazníkového šetření zpracován výzkum. Mezi cíle práce patří zjistit, jak se všeobecné sestry cítí připraveny na mentoring studentů, jak plní roli sestry mentorky, jaké mají na pracovišti podmínky pro mentoring a co by je více motivovalo k mentoringu studentů. Výsledky jsou zpracovány do tabulek, okomentovány a shrnuty v části diskuse. Na základě výsledků dotazníkového šetření je vytvořeno doporučení pro management zdravotnického zařízení, týkající se možných způsobů, jakými lze podpořit mentoring studentů všeobecného ošetřovatelství.
dc.format 88
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mentoring cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject studenti cs
dc.subject motivace cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject mentoring en
dc.subject general nurse en
dc.subject students en
dc.subject motivation en
dc.subject collaboration en
dc.title Role sestry mentorky
dc.title.alternative Role of Mentor in Nursing
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Snopek, Petr
dc.date.accepted 2023-06-05
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis on the topic The Role of Mentor in Nursing deals with the issue of mentoring in the practice of a general nurse. The work is divided into a theoretical and a practical part. In the theoretical part, the theoretical basis related to the general nurse, mentoring, the role of the nurse, and her motivation for the activities of the nurse mentor are defined. In the practical part, the research is carried out using the quantitative method, the questionnaire survey technique. Among the aims of the work is to find out how general nurses feel prepared for mentoring, how they fulfill the role of nurse mentor, what are the conditions for mentoring in the workplace, and what would motivate them more to mentoring. The results are compiled into tables, commented and summarized in the discussion section. Based on the results is made a recommendation for the management of the medical facility, which summarized the ways in which general nurses can be supported to mentor students of nursing.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecné ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Všeobecné ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program General Nursing en
dc.identifier.stag 64435
dc.date.submitted 2023-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
ančincová_2023_dp.pdf 3.938Mb PDF View/Open None
ančincová_2023_op.pdf 807.1Kb PDF View/Open None
ančincová_2023_vp.pdf 617.5Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account