Postoj veřejnosti ke kolorektálnímu screeningu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Postoj veřejnosti ke kolorektálnímu screeningu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pelková, Jana
dc.contributor.author Jurtíková, Šárka
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:55Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:55Z
dc.date.issued 2022-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53566
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou kolorektálního karcinomu. Cílem práce je zjistit, informovanost veřejnosti nad 50 let o kolorektálním screeningu, zdali se programu účastní a jak jsou informováni o tomto zhoubném onemocnění. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá epidemiologií, rizikovými faktory, příznaky, diagnostikou a léčbou kolorektálního karcinomu. Dále se věnuje screeningu kolorektálního karcinomu a adresnému zvaní do tohoto programu. Praktická část je realizována kvantitativním výzkumným šetřením pomocí techniky dotazníku a zaměřuje se na osoby starší 50 let, kteří spadají do tzv. cílové populace kolorektálního screeningu. Výstupem z bakalářské práce je informační leták s informacemi o kolorektálním screeningu.
dc.format 60 s. (70 185 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject kolorektální karcinom cs
dc.subject rakovina cs
dc.subject nádorová prevence cs
dc.subject screening cs
dc.subject TOKS cs
dc.subject kolonoskopie cs
dc.subject colorectal carcinoma en
dc.subject cancer en
dc.subject cancer prevention en
dc.subject screening en
dc.subject FOBT en
dc.subject coloscopy en
dc.title Postoj veřejnosti ke kolorektálnímu screeningu
dc.title.alternative Public Attitude towards Colorectal Screening
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gatěk, Jiří
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the issue of colorectal cancer. The aim of the thesis is to find out what attitude the public has towards colorectal screening, whether they participate in the programme and how they are informed about this malignant disease. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part deals with epidemiology, risk factors, symptoms, diagnosis and treatment of colorectal cancer. It also discusses colorectal cancer screening and targeted invitation to this programme. The practical part is carried out by quantitative research using a questionnaire technique and focuses on people over 50 years of age who fall within the so-called target population of colorectal screening. The output of the bachelor thesis is an information leaflet with information about colorectal screening.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 60316
dc.date.submitted 2023-05-18


Files in this item

Files Size Format View Description
jurtíková_2023_dp.pdf 1.994Mb PDF View/Open None
jurtíková_2023_op.pdf 723.7Kb PDF View/Open None
jurtíková_2023_vp.pdf 824.8Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account