Well-being hospitalizovaných seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Well-being hospitalizovaných seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chvatíková, Sylvie
dc.contributor.author Divínová, Anna
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:24:56Z
dc.date.available 2023-12-20T13:24:56Z
dc.date.issued 2022-11-04
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53567
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na osobní pohodu (tzv. well-being) seniorů hospitalizovaných v nemocničním zařízení. V teoretické části je pozornost věnována oblasti stárnutí, stáří, hospitalizaci, potřebám seniora a náležitostem, které je potřeba si uvědomit při péči o geriatrického pacienta, oblasti well-being a související kvality života. Praktická část se zabývá vyhodnocením výsledků výzkumu realizovaného na oddělení Centra klinické gerontologie ve vybrané nemocnici zlínského kraje. Hlavním cílem bylo porozumět prožívání osobní pohody (well-being) hospitalizovaných seniorů. Výzkum byl proveden u tří participantů kvalitativní metodou formou polostrukturovaných rozhovorů.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject gerontologie cs
dc.subject geriatrie cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject well-being cs
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject gerontology en
dc.subject geriatrics en
dc.subject adaptation en
dc.subject well-being en
dc.title Well-being hospitalizovaných seniorů
dc.title.alternative Well-being in Elderly Hospitalized People
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2023-06-06
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis focuses on the personal well-being (so-called well-being) of seniors hospitalized in a hospital. In the theoretical part, the attention is paid domain of aging, old age, hospitalization, senior needs and essentials that need to be aware of when caring for the geriatric patient, domain of well-being and related quality of life. The practical part deals with the evaluation of research results realized in a geriatric ward in selected hospital in the Zlín region, the main goal was to understand the personal well-being of hospitalized seniors. The research was conducted with three participants using a qualitative method in the form of semi-structured interviews.
dc.description.department Ústav zdravotnických věd
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nursing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Nursing en
dc.identifier.stag 60306
dc.date.submitted 2023-05-19


Files in this item

Files Size Format View Description
divínová_2023_dp.pdf 2.177Mb PDF View/Open None
divínová_2023_op.pdf 750.0Kb PDF View/Open None
divínová_2023_vp.pdf 739.9Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account