Charakteristika učitele a vyučovací proces.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Charakteristika učitele a vyučovací proces.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše cs
dc.contributor.author Chrastil, Roman cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:52:05Z
dc.date.available 2010-07-13T12:52:05Z
dc.date.issued 2006-03-31 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/535
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o charakteristice učitele a vyučovacím procesu. Je rozdělena na část teoretickou, která je zaměřena na osobnost učitele, jeho kvality, vlastnosti a autoritu z pohledu pedagogiky. Dále pojednává o typologii učitelů, pedagogické komunikaci a samotné přípravě učitele na výuku. Praktická část potom zahrnuje metodickou přípravu na vycházku, která je složena z vlastivědné a přírodovědné části. Vlastní organizace vycházky pak zahrnuje trasu, čas a roční období, které bylo hlavním smyslem výchovně vzdělávacího cíle. cs
dc.format 47 s. cs
dc.format.extent 606869 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce není přístupná cs
dc.subject Osobnost cs
dc.subject pedagogika cs
dc.subject výuka cs
dc.subject vyučovací hodina cs
dc.subject učitel cs
dc.subject žák cs
dc.subject člověk cs
dc.subject výchova cs
dc.subject vzdělání cs
dc.subject vzdělávací proces cs
dc.subject kázeň cs
dc.subject vědomosti cs
dc.subject metodická vycházka cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject příroda cs
dc.subject Personality en
dc.subject pedagogy en
dc.subject teaching en
dc.subject lesson en
dc.subject teacher en
dc.subject pupil en
dc.subject human en
dc.subject upbringing en
dc.subject education en
dc.subject education process en
dc.subject discipline en
dc.subject knowledge en
dc.subject methodical walk en
dc.subject ecology en
dc.subject nature en
dc.title Charakteristika učitele a vyučovací proces. cs
dc.title.alternative Teacher's characteristics and teaching process en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řehoř, Antonín cs
dc.date.accepted 2006-06-21 cs
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is dealing with teacher's characteristics and teaching process. It is devided into a theoretical part which is focused on teacher's personality, his qualities, characters and authority from the view of pedagogy. Further more it is dealing with teachers' typology, pedagogical communication and teacher's lesson preparation itself. The practical part includes methodical preparation for a trip which consits of homeland study and science parts. Organizing of walk includes route, time and year season which was the main purpose of the educational aim. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 1984
dc.date.assigned 2005-04-15 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
chrastil_2006_bp.pdfBlocked 592.6Kb PDF View/Open
chrastil_2006_vp.doc 23Kb Microsoft Word View/Open
chrastil_2006_op.doc 25Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account