Filmový trailer jako jeden ze základních komunikačních nástrojů filmového marketingu.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Filmový trailer jako jeden ze základních komunikačních nástrojů filmového marketingu.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramoliš, Jan
dc.contributor.author Fojtík, Josef
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:34:16Z
dc.date.available 2010-07-16T11:34:16Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5366
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o využití filmového traileru v marketingové komunikaci filmového marketingu, respektive marketingové komunikaci zcela fiktivního filmu vytvořeného pro potřeby této práce. Teoretická část práce nejdříve obecně popisuje marketing a jeho čtyři základní proměnné, poté filmový marketing a také jeho odlišnosti. V praktické části práce je pozornost věnována už samotnému filmovému traileru a jeho obecným náležitostem a také mediálnímu prostředí vhodného k jeho umístění. Poté byl vytvořen projekt návrhu filmového traileru k fiktivnímu filmu a návrh jeho umístění do různých médií. cs
dc.format 106 s., 3 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1732587 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marketing cs
dc.subject marketingová komunikace cs
dc.subject film cs
dc.subject filmový marketing cs
dc.subject filmový trailer cs
dc.subject kino cs
dc.subject televize cs
dc.subject audiovizuální nosiče cs
dc.subject internet cs
dc.subject marketing en
dc.subject marketing communications en
dc.subject film en
dc.subject film marketing en
dc.subject film trailer en
dc.subject cinema en
dc.subject television en
dc.subject audiovisual media en
dc.subject internet en
dc.title Filmový trailer jako jeden ze základních komunikačních nástrojů filmového marketingu. cs
dc.title.alternative Film trailer as one of the basic communication tools of the film marketing. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2008-05-26
dc.description.abstract-translated This thesis concerns itself with the use of the film trailer in marketing communications of the film marketing or more precisely in marketing communications of the totally fictional film created only for the purpose of this thesis. The theoretical part describes marketing and its four basic elements in general, then the film marketing and its distinctions. The practical part focuses on the film trailer itself and its commonly used elements and on the media highly suitable for its placement. Then the project to create the film trailer for the fictional film was set up and so did the project to place the film trailer into the different media. en
dc.description.department Ústav managementu cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/174 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Management a marketing cs
dc.thesis.degree-discipline Management and Marketing en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cs
dc.thesis.degree-program Economics and management en
dc.identifier.stag 8202
dc.date.assigned 2008-03-14
utb.result.grade D


Files in this item

Files Size Format View
fojtík_2008_dp.pdf 1.652Mb PDF View/Open
fojtík_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
fojtík_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account