Helianthus tuberosus L.- obsahové látky a nutriční význam

DSpace Repository

Language: English čeština 

Helianthus tuberosus L.- obsahové látky a nutriční význam

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vícha, Robert
dc.contributor.author Smělý, Pavel
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:35:26Z
dc.date.available 2010-07-16T11:35:26Z
dc.date.issued 2008-06-02
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5371
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je seznámit se s biologicky aktivními látkami v rostlině slunečnice topinambur (Helianthus tuberosus L.). Dále charakterizovat tuto rostlinu z botanického hlediska a zhodnotit její dosavadní využití. Důraz je kladen na významné obsahové látky a jejich vlastnosti jak z chemického tak i technologického hlediska. V souvislosti se stále větším počtem diabetiků a výskytem dalších civilizačních chorob se stává podpora pěstování a racionální využití hlíz k lidské výživě velmi aktuální. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 2679215 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Slunečnice topinambur cs
dc.subject inulin cs
dc.subject biomasa cs
dc.subject diabetes cs
dc.subject Jerusalem artichoke en
dc.subject inulin en
dc.subject biomass en
dc.subject diabetes en
dc.title Helianthus tuberosus L.- obsahové látky a nutriční význam cs
dc.title.alternative Helianthus tuberosus L.- contained substances and nutritional meaning en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mrkvička, Vladimír
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor work is acquaint with biologically aktive substance contained in Jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). Further to characterize it from the botanic point of view and assess its existing utilization. The emphasis is laid on important substances contained in the plant and its properties with respect to both chemical and technological aspects. The support of bulb growing and its rational usage is very actual conaidering increasing numbers of diabetes and other civilizing diseases. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/142 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Chemistry and food technologies en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 5428
dc.date.assigned 2007-11-21
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
smělý_2008_bp.pdfBlocked 2.555Mb PDF View/Open
smělý_2008_vp.doc 35Kb Microsoft Word View/Open
smělý_2008_op.doc 31.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account