Efektivnost práva v současné společenské realitě

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Efektivnost práva v současné společenské realitě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka cs
dc.contributor.author Tručka, David cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:36:22Z
dc.date.available 2010-07-16T11:36:22Z
dc.date.issued 2008-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5374
dc.description.abstract Tato písemná práce především reaguje na výsledek sociologického průzkumu z roku 2005 zaměřeného na vnímání pocitu bezpečí obyvateli města Brna. V důsledku kritického postoje respondentů průzkumu, se autor v textu snaží zachytit realitu brněnského vlakového nádraží a městského podchodu pod tímto nádražím. Jde o snahu objektivně zjistit a popsat, které jevy vyvolávající v lidech pocit ohrožení se v uvedené lokalitě vyskytují a nakolik je jejich nebezpečnost pro běžného člověka hmatatelná. Závěr je věnován popisu činností sociálních a represivních státních institucí, přičemž klíčovým tématem je otázka, nakolik lze situaci v rizikové lokalitě změnit a jakými prostředky. cs
dc.format 51 s. cs
dc.format.extent 1128511 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Česko cs
dc.subject česká mládež cs
dc.subject morální hodnoty cs
dc.subject sociální studie cs
dc.subject média cs
dc.subject mediální výchova cs
dc.subject efektivita práva cs
dc.subject bezdomovectví cs
dc.subject sociální realita cs
dc.subject bezpečnost cs
dc.subject vlakové nádraží cs
dc.subject závazný režim cs
dc.subject Brno cs
dc.subject komunita Sant'Egidio cs
dc.subject policejní represe cs
dc.subject The Czech Republic en
dc.subject Czech youth en
dc.subject moral values en
dc.subject social studies en
dc.subject media en
dc.subject media education en
dc.subject the effectiveness of law en
dc.subject homelessness en
dc.subject social reality en
dc.subject security en
dc.subject railway station en
dc.subject binding behaviour en
dc.subject Brno en
dc.subject Sant Egido community en
dc.subject police repression en
dc.title Efektivnost práva v současné společenské realitě cs
dc.title.alternative Effectiveness of law in current social reality en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kejdová, Miroslava cs
dc.date.accepted 2008-06-23 cs
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the results of sociological research which was carried out in 2005 and which dealt with the perception of security of Brno inhabitans. Due to the critical approach of interviewees, the autor tries to outline the reality of Brno Czech Railways and the urban underpass situated under this railway station. Tis study deals with the objective investigation and the description of events evoking threat. This thesis also concentrates on the events which typically occur in this area and the possible harms to the ordinary people. There is also a description of the activity of social and the repressive state institutions. The main theme of the thesis is the concept of the change in this dangerous place and the possible ways and solutions to this situation. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009478
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
tručka_2008_bp.pdfBlocked 1.076Mb PDF View/Open
tručka_2008_vp.doc 54.22Kb Microsoft Word View/Open
tručka_2008_op.doc 107.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account