Změna kvality života rodiny, která vychovává dítě s ADHD.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Změna kvality života rodiny, která vychovává dítě s ADHD.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chudý, Štefan
dc.contributor.author Hrdinová, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:39:57Z
dc.date.available 2010-07-16T11:39:57Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5384
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku výchovy dítěte s diagnózou ADHD především v rodinném prostředí, na možnosti spolupráce se školou a odbornými zařízení-mi. Popisuje diagnostiku ADHD z hlediska psychologů i psychiatrů a snaží se o výčet fak-torů ovlivňujících vznik a vývoj poruchy. Autorka se zmiňuje o vlivu osobnostních faktorů i sociálního prostředí. Teoretická část práce se zabývá obecnou charakteristikou poruch chování, průběhem hyperkinetické poruchy v dětském věku a dospívání a naznačuje i mož-nosti vývoje v dospělosti. Nastiňuje některé druhy terapie, reedukace a léčby dětí s ADHD. Empirická část představuje v kvalitativním výzkumu podrobnou kazuistiku patnác-tiletého chlapce, zahrnující všechna dosavadní vývojová období včetně prenatálního. Je doložena pohledem odborníků z oblasti psychologie, psychiatrie a etopedie. Komplexní náhled na tento extrémní případ může pomoci ostatním rodičům vyvarovat se výchovných chyb a pedagogickým pracovníkům nabízí pohled na případ ze strany rodiny. cs
dc.format 43 cs
dc.format.extent 1355099 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ADHD cs
dc.subject hyperkinetické poruchy cs
dc.subject specifické poruchy chování cs
dc.subject kazuistika cs
dc.subject diagnostika cs
dc.subject poruchy pozornosti cs
dc.subject hyperaktivita cs
dc.subject impulzivita cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject psychický a sociální vývoj cs
dc.subject výchova cs
dc.subject ADHD en
dc.subject Attention Deficit Hyperactivity Disorders en
dc.subject hyperkinetic disorders en
dc.subject specific behaviour disorders en
dc.subject casuistry en
dc.subject diagnostic en
dc.subject attention disorders en
dc.subject hyperactivity en
dc.subject ag-gressiveness en
dc.subject psychice and social development en
dc.subject aducation en
dc.title Změna kvality života rodiny, která vychovává dítě s ADHD. cs
dc.title.alternative Change of quality family life, which educate child with ADHD en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Masariková, Anna
dc.date.accepted 2008-06-19
dc.description.abstract-translated This graduation thesis is focused on problems concerning education of childern whit ADHD especially in thein family and on possibilities of cooperation whit scholl and special institutions. Diagnostici s described from the point of view of psychologists and psychiatrists. The author is trying to list some factors influencing the genesis of this deffi-ciency and the influence of the personality and social background as well. The theoretical part describes the behaviour disordes in general, thein course in childhood and adolescence and some prospects for adulthood. Some kinds of treatment and therapy for children whit ADHD are also mentioned. The empirical part presents a detailed casuistry of a 15-year-old boy including all stages since the prenatal one. This case is documented by specialists in psychology and psychiatry. The comprehensive approach to this extreme case in this thesis can help parents to avoid mistakes in education and it can give pedagogues a chance to look at these pro-blems from the parents point of view. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7959
dc.date.assigned 2008-01-08
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
hrdinová_2008_bp.pdf 1.292Mb PDF View/Open
hrdinová_2008_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
hrdinová_2008_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account