Možnosti ovlivnění kvality čepovaného piva

DSpace Repository

Language: English čeština 

Možnosti ovlivnění kvality čepovaného piva

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří
dc.contributor.author Janišová, Michaela
dc.date.accessioned 2023-12-20T13:25:10Z
dc.date.available 2023-12-20T13:25:10Z
dc.date.issued 2022-12-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/53874
dc.description.abstract Náplní této bakalářské práce jsou aspekty ovlivňující kvalitu čepovaného piva. Ovlivnění těchto aspektů začíná již při výběru surovin. Je potřeba vybírat suroviny vysoké kvality a náležitých vlastností, potřebných pro výrobu kvalitního piva. Dalším krokem je správný postup výroby a také zabránění mikrobiální kontaminace při výrobě. Největší problém nastává v případě kontaminace bakteriemi mléčného kvašení. Výsledná chuť načepovaného piva je dále ovlivněna i po jeho výrobě. Důležité je dodržování podmínek skladování pivních sudů, výběr vyhovujícího tlačného plynu či sanitace výčepu. Konečným krokem je správně připravené pivní sklo a vyškolený personál, který dokáže, jak pivo správně načepovat, tak i prezentovat zákazníkovi pro dobrý celkový dojem.
dc.format 47 s. (58 773 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pivo cs
dc.subject mikrobiální kontaminace cs
dc.subject bakterie mléčného kvašení cs
dc.subject suroviny cs
dc.subject tlačný plyn cs
dc.subject výčep cs
dc.subject pivní sklo cs
dc.subject čepované pivo cs
dc.subject beer en
dc.subject microbial contamination en
dc.subject bacteria of milk fermentation en
dc.subject raw materials en
dc.subject pressing gas en
dc.subject beer tap en
dc.subject beer glass en
dc.subject draft beer en
dc.title Možnosti ovlivnění kvality čepovaného piva
dc.title.alternative Possibilities of influencing the quality of draft beer
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Salek, Richardos Nikolaos
dc.date.accepted 2023-06-08
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis deals with the aspects that change quality of draft beer. Influencing these aspects already begins with the selection of the raw materials. It is necessary to choose the raw materials of high quality and appropriate properties needed for production of high quality beer. The next step is the correct process of manufacturing and also the prevention of microbial contamination during the process. The biggest problem causes the contamination with bacteria of milk fermentation. The resulting taste of draft beer is further affected even after the process of manufacturing. It is important to observe the rules of the storage conditions of beer barrels, to choose the appropriate pressing gas or the sanitation of the beer tap. The final step is a properly prepared beer glass and well trained staff that can both tap the beer correctly and present it to the customer for a good general impression.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Gastronomické technologie cs
dc.thesis.degree-discipline Gastronomy Technology en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Technologie a hodnocení potravin cs
dc.thesis.degree-program Food Technology and Assessment en
dc.identifier.stag 64442
dc.date.submitted 2023-04-28


Files in this item

Files Size Format View Description
janišová_2023_dp.pdf 1.538Mb PDF View/Open None
janišová_2023_op.pdf 855.0Kb PDF View/Open None
janišová_2023_vp.pdf 848.3Kb PDF View/Open None

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account