Připravenost dětí do první třídy základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Připravenost dětí do první třídy základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Černochová, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:46:54Z
dc.date.available 2010-07-16T11:46:54Z
dc.date.issued 2008-05-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5399
dc.description.abstract Obsahem mé bakalářské práce "Připravenost dětí do první třídy základní školy" je vývoj dítěte od prenatálního období po předškolní věk. Dále je v ní zařazeno vymezení pojmů jako školní zralost, školní úspěšnost, odklad školní docházky a předčasný nástup. Uvádí nejčastější metodu ke zjištění školní připravenosti. Zabývá se metodami, které jsou vhodné pro reedukaci školní nezralosti a na základě případové studie poukazuje na důležitost spolupráce rodiny a školy. cs
dc.format 55 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4669079 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Školní zralost cs
dc.subject školní úspěšnost cs
dc.subject odklad školní docházky cs
dc.subject předčasný nástup cs
dc.subject metoda pracovních listů cs
dc.subject metoda dobrého startu cs
dc.subject School maturity en
dc.subject school preparedness en
dc.subject delay school attendance en
dc.subject unripe accession en
dc.subject method jobsheet en
dc.subject methody good start en
dc.title Připravenost dětí do první třídy základní školy cs
dc.title.alternative The children school preparedness en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hozová, Leona
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor work " The children school preparedness" describes the evolution of a child since the prenatal period till the preschool age. There are also defined and described terms like the school maturity, the school fruitfulness, the delayed school attendance and the unripe accession. The work mentions the most frequent method of the school preparedness recognition. Next the work deal with the methods suitable for reeducation of the school immaturity. It also shows - based on the case study - the importance of the cooperation between the family and the school. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6789
dc.date.assigned 2008-01-25
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
černochová_2008_bp.pdf 4.452Mb PDF View/Open
černochová_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
černochová_2008_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account