Práva dítěte v právním systému ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Práva dítěte v právním systému ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Šudrla, Marek
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:53:30Z
dc.date.available 2010-07-16T11:53:30Z
dc.date.issued 2008-04-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5424
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou právního systému České republiky a její legislativy ve vztahu k dětem, k uplatňování jejich práv, odpovědnosti státu za zajištění ochrany a péče o dítě, která je nezbytná pro všestranné blaho dítěte, při současném respektování zákonných práv jak rodičů tak dětí. Výzkumná část práce se zaměřuje na skupiny respondentů z řad dětí a dospělých. Týká se problematiky jejich právního povědomí a informovanosti o vlastních právech, zejména do jaké míry jsou lidé informováni o právech povinnostech mezi rodiči a dětmi v rámci českého státu a v rámci našich právních norem. cs
dc.format 44 s. cs
dc.format.extent 333752 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject uplatňování práv cs
dc.subject dětská práva cs
dc.subject právní povědomí cs
dc.subject rodičovská zodpovědnost cs
dc.subject ochrana práv cs
dc.subject úmluva o právech dítěte cs
dc.subject exercise of a right en
dc.subject children's rights en
dc.subject legal consciousness en
dc.subject parental responsibility en
dc.subject protection or rights en
dc.subject Convention on the Rights of the Child en
dc.title Práva dítěte v právním systému ČR cs
dc.title.alternative Child's law in the legal system of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vodičková, Miroslava
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated The disseration deals with problems of the legal system of the Czech Republic and its legislation related to children's rights asserting, the responsibility of the state to guarantee the protection and child care that is essential for their general wellfare, and the respect of legal rights of both the children and their parents. The research part of the disseration is based on a number of child and adult informants. It focuses on their legal awareness and knowledge of their legal rights, particulary to what extent the children and their parents are informed of their rights and duties within the bounds of the legal rules of the Czech Republic. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009399
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
local.subject práva dítěte cs
local.subject Česko cs
local.subject Czechia en


Files in this item

Files Size Format View
šudrla_2008_bp.pdf 325.9Kb PDF View/Open
šudrla_2008_vp.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open
šudrla_2008_op.doc 64.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account