Sociální aspekty integrace cizinců v České republice

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální aspekty integrace cizinců v České republice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Benda, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:54:53Z
dc.date.issued 2008-04-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5429
dc.description.abstract Sociální aspekty integrace cizinců v České republice, jak zní název této bakalářské práce, představuje a vyjadřuje definování, analýzu a pokud možno z laického hlediska pochopitelný a srozumitelný výklad cizinecké problematiky a s ní spojených socializačních a integračních procesů. V nemalé míře je zde reprezentována také praktická stránka věci, tedy porovnání teorie (zákonů, nařízení, předpisů) a skutečnosti (praxe). Výstupem, či chcete-li cílem této práce je snaha o rámcové vysvětlení, pochopení a přiblížení cizinecké problematiky i s jejími pozitivy, negativy a především reálnými skutečnostmi, se kterými se (ať už si to připouštíme nebo ne) denně setkáváme a v budoucnu setkávat budeme. cs
dc.format 55 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1052869 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 11.04.2038
dc.subject Cizinec cs
dc.subject cizinecká policie cs
dc.subject migrace cs
dc.subject integrace cs
dc.subject analytika cs
dc.subject cizinecká problematika cs
dc.subject azyl cs
dc.subject Evropská unie cs
dc.subject Schengen cs
dc.subject kriminalita cizinců cs
dc.subject zaměstnávání cizinců cs
dc.subject Foreigner en
dc.subject Alien Police Service en
dc.subject migration en
dc.subject analytic en
dc.subject aspects of foreigners living en
dc.subject asylum en
dc.subject European Union en
dc.subject Schengen en
dc.subject foreigners' criminality en
dc.subject foreigners employment en
dc.title Sociální aspekty integrace cizinců v České republice cs
dc.title.alternative Social aspects of foreigners integration in the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.date.vskp-available 2038-04-11
dc.description.abstract-translated Name of this bachelor thesis, "Social aspects of foreigners integration in the Czech Republic'q presents and express definition, analysis and understandable interpretation, especially for non professionals, on aspects of foreigners living in the Czech Republic and connected socializations and integration processes. In this bachelor thesis is also compared theory (law, regulations, public notices) and reality (practice). The goal of this bachelor thesis is to give an explanation, understanding and approximation to aspects of foreigners living in our country together with its positive and negative aspects which we are meeting every day and we will be meeting in the future as well. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009316
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
benda_2008_bp.pdfBlocked 1.004Mb PDF View/Open
benda_2008_vp.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open
benda_2008_op.doc 64.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account