Současná mládež 14 - 18 let a její hodnotová orientace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Současná mládež 14 - 18 let a její hodnotová orientace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Macek, Vojtěch
dc.date.accessioned 2010-07-16T11:56:46Z
dc.date.available 2010-07-16T11:56:46Z
dc.date.issued 2008-03-21
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5436
dc.description.abstract Diplomová práce Současná mládež 14 - 18 let a její hodnotová orientace je rozdělena do tří částí, které spolu úzce souvisí. První teoretická část objasňuje pojmy hodnota, žebříček hodnot, hodnotová orientace a zahrnuje také příklady skupinových či celospolečenských kodexů. Druhá se zabývá vlivy rodiny, školy, vrstevnických skupin, masmédií (internetu) a lokálního prostředí na hodnotový systém adolescentní mládeže. Třetí část, praktická, zkoumá pomocí techniky dotazníku hodnotový žebříček a orientaci charakterizující současnou mládež ve věku od 14 do 18 let. cs
dc.format 82 s. cs
dc.format.extent 556318 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Hodnota cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject etický kodex cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject vrstevnická skupina cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject lokální prostředí cs
dc.subject The value en
dc.subject the value orientation en
dc.subject ethic en
dc.subject ethic codex en
dc.subject the adolescent en
dc.subject the family en
dc.subject the school en
dc.subject the contemporary group en
dc.subject mass media en
dc.subject the leisure time and life targets en
dc.title Současná mládež 14 - 18 let a její hodnotová orientace cs
dc.title.alternative The youth codex of values and ethics from 14 to 18 years en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated The diploma work The youth codex of values and ethics from 14 to 18 years is separed to three parts, which are connected together. The first, theoretical part, makes the concepts as the value, the value orientation, the ethic and the codex of ethics clear. The second part deals with an influence of a family, school, contemporary groups and mass media and local background on value system of adolescents and ethic of theirs. The third, practical part, inspects leisure time of the youth and her life targets The end of this part determines with values and value orientation characterising the present youth in the age from 14 to 18 and ethic codex of hers. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009117
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject dospívající mládež cs
local.subject životní hodnoty cs
local.subject adolescents en
local.subject life values en


Files in this item

Files Size Format View
macek_2008_dp.pdf 543.2Kb PDF View/Open
macek_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
macek_2008_op.doc 53.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account