Virální marketing - nový fenomén interaktivní komunikace?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Virální marketing - nový fenomén interaktivní komunikace?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Křížek, Zdeněk
dc.contributor.author Trávníček, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:03:06Z
dc.date.available 2010-07-16T12:03:06Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5450
dc.description.abstract Cílem této práce je zhodnotit současnou situaci virálního marketingu v oblasti interaktivní komunikace. Teoretická část práce obsahuje obecný popis virálního marketingu, od jeho historie, přes současnost, charakteristiky předpokladů úspěšných marketingových virálních kampaní, rozdělení typů, možné metody přenosu a rozbor silných a slabých stránek virálního marketingu v oblasti interaktivní komunikaci. Praktická část analyzuje marketingový projekt MilyJezisku.cz. Zkoumá způsoby propagace projektu a vyhodnocuje výsledky vhodnosti zvolených a použitých metod. Dále pak předkládá konkrétní příklady s nimiž přináší návrhy pro zlepšení úspěšnosti zkoumané kampaně. cs
dc.format 44 s., 9 s. text.příloh. cs
dc.format.extent 779028 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject virální marketing cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject interaktivní forma propagace cs
dc.subject viral marketing en
dc.subject communication en
dc.subject interactive form of propagation en
dc.title Virální marketing - nový fenomén interaktivní komunikace? cs
dc.title.alternative Is Viral marketing new phoenix of interactive communication? en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Podlešák, Petr
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.description.abstract-translated The purpose of this bachelor thesis is to evaluate current situation of viral marketing in the interactive communication area. The theoretical part contains general description of viral marketing, since its history through the present, conditional characteristics of successful viral marketing campaigns, split up of their types, possible methods of transmission and analysis of strong and weak sides of viral marketing in the interactive communication area. The practical part of the thesis analysis marketing project called MilyJezisku. It investigates ways of project promoting and evaluation of these methods. Furthermore this thesis presents concrete examples which communicates suggestions for improvement of successfulness investigated campaigns. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7526
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
trávníček_2008_bp.pdfBlocked 760.7Kb PDF View/Open
trávníček_2008_vp.doc 41Kb Microsoft Word View/Open
trávníček_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account