Přechod z aktivního života do důchodu a stárnutí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přechod z aktivního života do důchodu a stárnutí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub
dc.contributor.author Mrázková, Eva
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:04:19Z
dc.date.available 2010-07-16T12:04:19Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5452
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou odchodu do důchodu a také vývojovou etapou, která mu předchází a následuje. Teoretická část řeší problematiku pozdního období střední dospělosti, pozdní dospělosti a problematiku stáří. Práce poukazuje na subjektivní pocity člověka, pozitivní i negativní okolnosti, které se pojí se vstupem do penze. Základní použi-tou metodou je kvalitativní výzkum, jehož nástrojem byl rozhovor vedený s devíti respon-denty. Přínosem práce je především potřeba ověřit nutnost přípravy na důchodové období, zmapovat problematiku přechodu do důchodu se všemi příjemnými i nepříjemnými prožit-ky. Práce je obohacena o praktickou ukázku v podobě dvou rozhovorů, ostatní rozhovory jsou následně podrobeny hodnotícím analýzám ze získaných dat. cs
dc.format 101 s. cs
dc.format.extent 1208189 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce není přístupná
dc.subject stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject důchod cs
dc.subject subjektivní pocity cs
dc.subject aging en
dc.subject old age en
dc.subject superannuation en
dc.subject subjective feelings en
dc.title Přechod z aktivního života do důchodu a stárnutí cs
dc.title.alternative Transition from active part of life to pension and old-age en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Řeháčková, Helena
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I am focused to issues of middle and late adult age and trough super-annuation continues my investigation to old age period of human life. With reference to subjective human feelings I am detailing benefits and nuisance of a superannuation. The qualitative analysis of the nine personal interviews is used as fundamental research method. Two of interviews are attached to this paper. My contribution is fact estabilished by inquiry confirming urgency of verification of preparation for pensioner age period en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7873
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
local.subject pozdní dospělost (osoby 45-65) cs
local.subject odchod do důchodu cs
local.subject late adulthood (persons 45-65) en
local.subject retirement en


Files in this item

Files Size Format View
mrázková_2008_bp.pdfBlocked 1.152Mb PDF View/Open
mrázková_2008_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
mrázková_2008_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account