Problematika informovanosti všeobecných sester o resuscitaci novorozence

DSpace Repository

Language: English čeština 

Problematika informovanosti všeobecných sester o resuscitaci novorozence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gajzlerová, Gabriela
dc.contributor.author Migotová, Markéta
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:13:24Z
dc.date.available 2010-07-16T12:13:24Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5469
dc.description.abstract V bakalářské práci jsem zjišťovala informovanost všeobecných sester o resuscitaci novorozence. Skupinu sester jsem rozdělila na shodný počet pracujících a studujících k posouzení rozdílů mezi nimi. Zajímala mě úroveň teoretických znalostí v problematice kardiopulmonální resuscitace novorozence, které jsou nezbytné pro správné a kvalitní poskytování resuscitace v praxi. Součástí práce je analýza dat zjištěných průzkumným šetřením a návrh řešení nedostatků. cs
dc.format 120 s., 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 7476874 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Novorozenec cs
dc.subject resuscitace cs
dc.subject všeobecná sestra cs
dc.subject znalost cs
dc.subject problematika cs
dc.subject dovednost cs
dc.subject Newborn en
dc.subject resuscitation en
dc.subject nurse en
dc.subject knowledge en
dc.subject problems en
dc.subject faciliti en
dc.title Problematika informovanosti všeobecných sester o resuscitaci novorozence cs
dc.title.alternative Knowledge nurse about resuscitation newborn en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Macko, Jozef
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated In my bachelor work I tried to find out a nurse knowledge of a newborn resuscitation. I separated nurses into two groups with the same number (working and studying nurses) to analyse the diferences between them. I was interested in a theoretical knowledge of CPR, which is necessary for the right and quality providing of a resuscitation in practise. One part of my work is an analysis of gained data I gethered by a resaerch. There is also my suggestion how to solve the insufficiencies. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8139
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
migotová_2008_bp.pdf 7.130Mb PDF View/Open
migotová_2008_vp.doc 51Kb Microsoft Word View/Open
migotová_2008_op.doc 48.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account