Sociálně právní ochrana dětí - Úmluva o právech dítěte

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociálně právní ochrana dětí - Úmluva o právech dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Habermann, Mikuláš
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:13:43Z
dc.date.issued 2008-04-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5470
dc.description.abstract Cílem bylo postihnout v hrubých rysech názory a zkušenosti dětí v souvislosti s naplňováním některých zásad Úmluvy, zvláště v rodině a ve škole. Dalším cílem ankety bylo zjistit, do jaké míry jsou děti obeznámeny s existencí samotného dokumentu Úmluva o právech dítěte. Anketa byla koncipována tak, že děti byly nejdříve tázány na akci samotnou a obecně na jejich životní zkušenosti. Aby se pokud možno předešlo zkreslení vyplývajícímu z tématu ankety znalost, dokumentu Úmluvy byla ověřována až v závěru dané ankety. cs
dc.format 67 s. cs
dc.format.extent 1605466 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná bez omezení od 16.04.2038
dc.subject Úmluva o právech dítěte cs
dc.subject rodina cs
dc.subject proces socializace cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject sociálně-právní ochrana dětí cs
dc.subject právní norma cs
dc.subject Declaration of the Rights of the Child en
dc.subject family en
dc.subject socialization process en
dc.subject personality en
dc.subject social-legal protection en
dc.subject precep of law en
dc.title Sociálně právní ochrana dětí - Úmluva o právech dítěte cs
dc.title.alternative Social-legal protection - Declaration of the Rights of the Child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.date.vskp-available 2038-04-16
dc.description.abstract-translated The purpose of this work is to show in rough stroke children's views and experience within the context of the Declaration of the Rights of the Child principles, especially in family and at school. The newt purpose of the questionnaire is to find out if the children are acquainted with the existence of the Declaration of the Rights of the Child itself. The questionnaire was conceived in the way the children were first asked about their general life experience. The knowledge of the Declaration was tested at the end to prevent distortion of facts. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth veřejné cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009362
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
habermann_2008_bp.pdfBlocked 1.531Mb PDF View/Open
habermann_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
habermann_2008_op.doc 263.2Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account