Analýza managementu lokálního rozvoje města Prostějova

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Analýza managementu lokálního rozvoje města Prostějova

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René
dc.contributor.author Kobylka, Radomír
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:15:08Z
dc.date.available 2010-07-16T12:15:08Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5476
dc.description.abstract Tato diplomová práce se týká managementu lokálního rozvoje obce s rozšířenou působ-ností Prostějov. Jejím cílem je provést analýzu managementu lokálního rozvoje za účelem zjištění nedostatků, které negativně ovlivňují lokální rozvoj města. V první části je popsána socioekonomická situace města Prostějova. Poté pomocí SWOT analýzy jsou shrnuty současné silné a slabé stánky města a dále možné příležitosti a ohro-žení do budoucnosti. Následuje popis současného stavu lokálního rozvoje města a jeho analýza. Závěrečné zhodnocení odhaluje nedostatky lokálního rozvoje. Poslední část práce obsahuje návrh opatření, jež by měla nedostatky odstranit, a způsob jak tato opatření pře-vést do praxe. cs
dc.format 81 s. cs
dc.format.extent 731952 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Lokální rozvoj cs
dc.subject management lokálního rozvoje cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject strategické plánování cs
dc.subject finanční management cs
dc.subject Local development en
dc.subject management of the local development en
dc.subject unemployment en
dc.subject strategic planning en
dc.subject financial management en
dc.title Analýza managementu lokálního rozvoje města Prostějova cs
dc.title.alternative Analysis of management of local development of town Prostejov en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hájek, Oldřich
dc.date.accepted 2008-06-05
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the management of the local development of the town of Prostějov. The aim of this thesis is an analysis of the management of local development in order to determine deficiencies which have negative impact on the local development of the town. The first part describes the socio-economic status of Prostějov. Subsequently it summari-zes the strong and weak points of the town and also potential opportunities and threats in the future using SWOT analysis. This is followed by a description of current state of the local development of the town with the analysis describing deficiencies as a part of the final assessment. The closing part of this thesis includes a proposal for measures which should eliminate the deficiencies and it also includes the implementation method. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8881
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
kobylka_2008_dp.pdfBlocked 714.7Kb PDF View/Open
kobylka_2008_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
kobylka_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account