Domácí násilí páchané na ženách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Domácí násilí páchané na ženách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lízalová, Pavla cs
dc.contributor.author Pokorák, Miroslav cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:27:37Z
dc.date.issued 2008-04-30 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5496
dc.description.abstract V mé práci se zabývám domácím násilím, které představuje sociálně patologický jev postihující převážně ženy, které jsou nejtypičtějšími oběťmi násilníků. Cílem práce je co nejvíce vystihnout tento jev od jeho vývoje až po současný stav, kdy se zabývám převážně řešením jevu z pohledu práva a také nové právní úpravy, která se musí postupně zdokonalovat a reagovat na potřeby společnosti. cs
dc.format 58 s., 1 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 4645611 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 30.04.2038 cs
dc.subject Agresor cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject násilí cs
dc.subject násilník cs
dc.subject oběť cs
dc.subject obydlí cs
dc.subject policie cs
dc.subject policista cs
dc.subject právo cs
dc.subject přestupek cs
dc.subject rodina cs
dc.subject trestní řízení cs
dc.subject trestný čin cs
dc.subject týrání cs
dc.subject vykázání cs
dc.subject zákon cs
dc.subject žena cs
dc.subject Aggressor en
dc.subject home violence en
dc.subject violence en
dc.subject violent person en
dc.subject victim en
dc.subject home en
dc.subject police en
dc.subject policeman en
dc.subject justice en
dc.subject offence en
dc.subject family en
dc.subject criminal procedure en
dc.subject crime en
dc.subject tyranny en
dc.subject deportation en
dc.subject law en
dc.subject woman en
dc.title Domácí násilí páchané na ženách cs
dc.title.alternative Domestic violence against women en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena cs
dc.date.accepted 2008-06-26 cs
dc.date.vskp-available 2038-04-30
dc.description.abstract-translated In my thesis I am focused on home violence that is a social pathological phenomenon of recent times. It is mainly concerned on women - they are the most typical victims. The main goal of my paper is to analyse this phenomenon from its beginning to contemporary level. I am trying to look at this problem from law point of view and also the new juridical legislation. Law must make progress and clearly react on certain needs of society. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009498
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade B
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pokorák_2008_bp.pdfBlocked 4.430Mb PDF View/Open
pokorák_2008_vp.doc 49.19Kb Microsoft Word View/Open
pokorák_2008_op.doc 69.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account