Drogy z pohledu toxikomanů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Drogy z pohledu toxikomanů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vykopalová, Hana
dc.contributor.author Havlík, Tomáš
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:27:46Z
dc.date.available 2013-05-22T23:00:22Z
dc.date.issued 2008-05-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5497
dc.description.abstract Snahou této práce je poukázat na to, že osoba užívající omamné a psychotropní látky může být stále pro mnoho lidí velkou neznámou. Snažil jsem se nastínit složitost této pro-blematiky a za pomoci rozhovorů s toxikomany žijícími na území okresu Přerov nalézt odpověď na otázku, jací vlastně toxikomani na přerovsku jsou a jaké vlivy zapříčinily je-jich zneužívání drog. V teoretické části jsem se zaměřil na omamné a psychotropní látky, jejich rozdělení, historii, aplikaci a účinky. V této části se dále zabývám drogovou scénou, drogovou závis-lostí a osobností toxikomana. V praktické části je proveden výzkum s toxikomany, žijícími na území okresu Přerov, se zaměřením na faktory - rodinné prostředí, sociální prostředí, drogy a jejich deviantní chování, který potvrzuje, že jednotlivá zjištění souhlasí s teoretickými východisky a navzá-jem se jednotlivé faktory prolínají. V závěru jsou shrnuta nejdůležitější zjištění, vyplývající z diplomové práce. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 579389 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 22.05.2013
dc.subject droga cs
dc.subject drogová scéna cs
dc.subject závislost cs
dc.subject toxikoman cs
dc.subject drug en
dc.subject drug scene en
dc.subject addiction en
dc.subject drug-addict en
dc.title Drogy z pohledu toxikomanů cs
dc.title.alternative Drugs in the view of a drug-user en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Žůrek, Petr
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated The goal of this diploma thesis is to point out that person addicted to narcotic and psy-chotropic substances can still apear to many people in a strange way. I tried to uncover complexity of this field and by interviews with drug-addicts living in area of town Prerov to find an answer who the drug-addicts in Prerov area are in reality and what influencies caused their addiction. Theoretical part of this thesis focuses on narcotic and psychotropic substances, its se-lection, history, application and effects. Also the field of drugs, drug addiction and drug-addict personality are described there. Practical part of this work concerns on research among drug-addicts living in area of town Přerov with special focus on the following factors - family and social surroundings, drugs and deviant behivour. This research confirms that the findings correspond with theo-retical base and the factors diffuse together. The conclusion of my diploma thesis contains the most important findings resulting from my work. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7745
dc.date.assigned 2008-01-03
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
havlík_2008_dp.pdfBlocked 565.8Kb PDF View/Open
havlík_2008_vp.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open
havlík_2008_op.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account