Prostituce jako sociální a patologický problém

DSpace Repository

Language: English čeština 

Prostituce jako sociální a patologický problém

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Verner, Martin
dc.date.accessioned 2010-07-13T12:58:15Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:02Z
dc.date.issued 2005-11-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/550
dc.description.abstract Prostituce jako sociální a patologický problém. Bakalářská práce popisuje prostituci a její vliv na společnost, jako i vliv a reakce společnosti na ni. Hodnotí pokusy o její zatlačení do regulární podoby a problémy s tím spojené. Analyzuje a objasňuje vybrané oblasti tohoto problému. cs
dc.format 59 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 480848 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.11.2007
dc.subject Prostituce cs
dc.subject erotika cs
dc.subject sex cs
dc.subject vývoj cs
dc.subject společnost cs
dc.subject zákony cs
dc.subject sociální patologie cs
dc.subject Prostitution en
dc.subject erotic en
dc.subject sex en
dc.subject progress en
dc.subject community en
dc.subject law en
dc.subject social pathology en
dc.title Prostituce jako sociální a patologický problém cs
dc.title.alternative Prostitution as a social and pathological issue en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Nevoránek, Jaroslav
dc.date.accepted 2006-02-01
dc.description.abstract-translated Prostitution as social and pathological problem. Describes prostitution and its influence on community as well influcence and reaction community to prostitution. Evaluates attempts to force down the prostitution to regular shape and relating problems. Analyse and clarify specific areas of this problem. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2437
dc.date.assigned 2004-12-17
utb.result.grade B
local.subject mravnostní kriminalita cs
local.subject offences against morality en


Files in this item

Files Size Format View
verner_2006_bp.pdfBlocked 469.5Kb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account