Kriminality dětí a mládeže, spouštěcí mechanismy a možnosti prevence

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Kriminality dětí a mládeže, spouštěcí mechanismy a možnosti prevence

Show simple item record

dc.contributor.advisor Nevoránek, Jaroslav
dc.contributor.author Přinesdomů, Jaroslav
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:36:56Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5519
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá trestnou činností dětí a mládeže, příčinami a podmínkami spouštěcích mechanismů. Podrobněji jsou popsány faktory spolupůsobící při vniku sociálně patologického jednání mladého jedince, vliv rodiny, školy, prostředí různých part problém využití volného času mládeže. cs
dc.format 42 s. cs
dc.format.extent 322798 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 25.04.2038
dc.subject Volný čas cs
dc.subject trestná činnost dětí a mládeže cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject sociálně patologické jednání mladistvých cs
dc.subject Spare time en
dc.subject criminal offences of children and youth en
dc.subject prevention of criminality en
dc.subject socio-pathological behavior of adolescents en
dc.title Kriminality dětí a mládeže, spouštěcí mechanismy a možnosti prevence cs
dc.title.alternative Crime among children and young people, crime-triggers and possibilities of prevention en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, Petr
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.date.vskp-available 2038-04-25
dc.description.abstract-translated The core topic of this bachelor thesis is the criminality of children and youth, the root causes and the initial conditions of trigger mechanisms of such behavior. It is focusing on the factors affecting the sociopathological acts of young individuals, the influence of family, school and contemporary groups, and the problems of spare time activities. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1006841
dc.date.assigned 2006-04-30
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
přinesdomů_2008_bp.pdfBlocked 315.2Kb PDF View/Open
přinesdomů_2008_vp.doc 51.22Kb Microsoft Word View/Open
přinesdomů_2008_op.doc 60.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account