Role sociálního pracovníka v domovech pro seniory

DSpace Repository

Language: English čeština 

Role sociálního pracovníka v domovech pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Cívelová, Veronika
dc.date.accessioned 2010-07-16T12:43:26Z
dc.date.available 2010-07-16T12:43:26Z
dc.date.issued 2008-05-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5531
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá rolí sociálního pracovníka v domovech pro seniory. Teore-tická část se věnuje sociální práci obecně, problémům seniorů, sociální práci se seniory a sociální práci se seniory v domovech pro seniory. Praktická část popisuje postavení, náplň práce a představy o práci sociální pracovnice v domově pro seniory ve Zlínském kraji. cs
dc.format 42 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 507609 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject sociální práce cs
dc.subject sociální pracovník cs
dc.subject stáří cs
dc.subject sociální práce se seniory cs
dc.subject sociální pracovník v domově pro seniory cs
dc.subject social work en
dc.subject social worker en
dc.subject old age en
dc.subject social work with senior en
dc.subject social worker in nursing home en
dc.title Role sociálního pracovníka v domovech pro seniory cs
dc.title.alternative Role of a social worker in nursing homes en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Musil, Jiří
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated This bachelor's work is engaged in role of a social worker in the nursing homes. Theoretical part attend to social work generally, problems of seniors, social work with seniors and so-cial work with seniors in nursing homes. Practical part describes position, contents of work and ideas about work of social worker in nursing home in Zlin's region. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7836
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
local.subject domovy pro seniory cs
local.subject sociální pracovnice cs
local.subject homes for the aged en
local.subject social women workers en


Files in this item

Files Size Format View
cívelová_2008_bp.pdfBlocked 495.7Kb PDF View/Open
cívelová_2008_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
cívelová_2008_op.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account