Divácké násilí - problém nejen mladé generace

DSpace Repository

Language: English čeština 

Divácké násilí - problém nejen mladé generace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sekot, Aleš
dc.contributor.author Počta, Václav
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:00:03Z
dc.date.available 2010-07-16T13:00:03Z
dc.date.issued 2008-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5553
dc.description.abstract V první kapitole této práce seznamuji veřejnost s pojmy jako je divácké, násilí, hromadný jev, sportovní diváctví v druhé kapitole upozorňuji na fotbalové chuligánství, chuligánské jednání, rasismus, vandalismus, rozdělení chuligánů do skupin podle věku. Třetí kapitola pojednává o místních a regionálních orgánech v prevenci diváckého násilí . Ve čtvrté kapitole se zabývám protichuligánskou politikou a aktivitami jednotlivých organizací proti diváckému násilí - jako jsou např.rada Evropy, Evropská unie, UEFA, FIFA. V páté kapitole jsem vybral některé trestněprávní aspekty diváckého násilí - na protiprávní jednání aktérů diváckého násilí lze aplikovat současné ustanovení zákonů, některé příklady konkrétních aplikací zákona jsou v této kapitole uvedeny. V poslední kapitole jsem vybral některé oblasti prevence volnočasových aktivit dětí a mládeže. cs
dc.format 67 s., 12 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1859868 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Divácké násilí cs
dc.subject xenofobie cs
dc.subject rasismus cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject prevence cs
dc.subject fans cs
dc.subject hooligans cs
dc.subject chuligán cs
dc.subject Spectators by violence en
dc.subject xenophobia en
dc.subject racism en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject prevention en
dc.subject fans en
dc.subject hooligans en
dc.subject hooligan en
dc.title Divácké násilí - problém nejen mladé generace cs
dc.title.alternative Spectator violence: A problem across the generations en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šigut, Zdeněk
dc.date.accepted 2008-06-25
dc.description.abstract-translated In first chapter these work acquaint community with notions like them spectators by violence, collective phenomenon, sporting spectators and the like in second chapter caution on fotball hooliganism, hoodlumish behaviour, racism, vandalism, divided hooligans into insiders below for an age. Third chapter handle about local and regional authorities in prevention spectators by violence . In four chapter itself engage opposite hooligans politics and activities severally organization against spectators by violence - like they are e.gCouncil og Europe, European Union , UEFA, FIFA. In fifth chapter be chose some criminal aspects spectators by violence on injurious conduct actors spectators by violence it is possible apply current provision of a law, some example concrete application act they are in these chapter introduced. At last chapter be chose some areas prevention pastime activities children and young. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009416
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
local.subject fotbalové chuligánství cs
local.subject davové chování cs
local.subject násilí ve sportu cs
local.subject soccer hooliganism en
local.subject mass behavior en
local.subject violence in sports en


Files in this item

Files Size Format View
počta_2008_bp.pdfBlocked 1.773Mb PDF View/Open
počta_2008_vp.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open
počta_2008_op.doc 68.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account