Očekávání klientek azylového domu - jak jsou naplňována a co jejich naplnění ovlivňuje?

DSpace Repository

Language: English čeština 

Očekávání klientek azylového domu - jak jsou naplňována a co jejich naplnění ovlivňuje?

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švec, Vlastimil
dc.contributor.author Ondryášová, Soňa
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:00:28Z
dc.date.available 2018-05-29T23:00:09Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5554
dc.description.abstract Práce je zaměřena na očekávání žen v obtížné životní situaci v prostředí azylového domu pro matky s dětmi. Teoretická část se zaměřuje na popis azylového domu, jeho fungování a poslání. Definuje krizové situace a popisuje ty, v nichž se často nacházejí klientky azylo-vých domů, a způsoby poskytování pomoci. V praktické části je popsána metoda kvalita-tivního výzkumu, který jsem provedla v azylovém domě pro matky s dětmi "Petrklíč" v Uherském Hradišti - Véskách. Cílem výzkumu je zjistit, jaká jsou očekávání, s nimiž ženy do tohoto zařízení přicházejí, zda se jim je daří naplňovat a zda je jejich naplnění ovlivněno pobytem v azylovém domě. cs
dc.format 93 s., 7 s. příloh cs
dc.format.extent 2768946 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 29.05.2018
dc.subject azylový dům pro matky s dětmi cs
dc.subject krize cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject očekávání cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject sanctuary house for mothers with children en
dc.subject crisis en
dc.subject crisis intervention en
dc.subject domestic violence en
dc.subject separation en
dc.subject expectation en
dc.subject social services en
dc.title Očekávání klientek azylového domu - jak jsou naplňována a co jejich naplnění ovlivňuje? cs
dc.title.alternative The expectation of clients of sanctuary house - how are realized and what influences their realization. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kašpárková, Svatava
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated The graduation theses is focusing on expectations of women in difficult life situation in surrounding of a sanctuary house for mothers with children. The theoretical part is focusing on description of sanctuary house, its function and embassy. It defines crisis situations and describes these, in which are found clients of sanctuary houses often, and ways of rendering assistance. In the practical part is describe the method of qualitative research, which I implemented in the sanctuary house for mothers with children "Petrklíč" i Uherské Hradiště - Vésky. The aim of research is to discover, what are the expectations of women comming to this establishment, if it succeeds them in its fruition and if its fruition is impressed with their stay in a sanctuary house. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7779
dc.date.assigned 2008-01-03
utb.result.grade A
local.subject azylové domy cs
local.subject matky a děti cs
local.subject osamělé matky cs
local.subject sanctuary houses en
local.subject mothers and children en
local.subject single mothers en


Files in this item

Files Size Format View
ondryášová_2008_dp.pdfBlocked 2.640Mb PDF View/Open
ondryášová_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
ondryášová_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account