Role marketingu v médiu veřejné služby

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Role marketingu v médiu veřejné služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Navrátilová, Svatava
dc.contributor.author Vařeková, Václava
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:03:25Z
dc.date.available 2010-07-16T13:03:25Z
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5562
dc.description.abstract Diplomová práce bude mít jasný cíl - zmapovat význam marketingu pro veřejnoprávní média. Týkat se bude jednoho veřejnoprávního média - Českého rozhlasu. Odpoví na základní otázky typu: Potřebují média veřejné služby reklamu? Jaká je nejpřesvědčivější forma propagace produktů /pořadů/ veřejnoprávních médií? Kolik finančních prostředků by média placená veřejností měla dávat na svou vlastní propagaci? Jak by se měla lišit forma propagace jednotlivých stanic nebo studií České rozhlasu? V diplomové práci také zmapuji finanční zázemí Českého rozhlasu, podíl příjmů z jednotlivých činností, efektivní využití prostředků pocházejících z koncesionářských poplatků. Porovnám atraktivitu inzerce prostřednictvím veřejnoprávních médií ve srovnání s médii soukromými. Budu se snažit najít vhodný poměr mezi objemem investic do vlastní propagace a efektem, který tato propagace může přinést. Součástí diplomové práce bude analýza silných a slabých stránek současné marketingové filosofie veřejnoprávních médií. cs
dc.format 100 s., 10 příloh cs
dc.format.extent 2422818 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Veřejnoprávní média cs
dc.subject Český rozhlas cs
dc.subject marketing cs
dc.subject koncesionářské poplatky cs
dc.subject koncesionář cs
dc.subject propagace cs
dc.subject marketingová strategie cs
dc.subject marketingový plán cs
dc.subject mediální prostředí cs
dc.subject marketing en
dc.subject public media en
dc.subject marketing strategies en
dc.subject Cesky Rozhlas en
dc.subject hypothesis en
dc.subject marketing analyses en
dc.title Role marketingu v médiu veřejné služby cs
dc.title.alternative The role of marketing in public media en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Gregarová, Magda
dc.date.accepted 2008-08-25
dc.description.abstract-translated This thesis has a clear goal: to understand the role of marketing in public media. Work is going to focus on one media in particular - Cesky Rozhlas. The thesis will try to answers questions about the needs of commercials and other advertising for public media companies, find the most affective ways to market their product (radio shows and broadcasts) to the public and finally state how much money Cesky Rozhlas, a company financed with public money, should spend on an advertising. The thesis will analyze the current financial situation of Cesky Rozhlas by identifying income sources and find effective ways of marketing itself to public. Part of this thesis is also going to be a detailed analysis of the current marketing strategies of Cesky Rozhlas indentifying weaknesses and strengths. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/185 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 7623
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
vařeková_2008_dp.pdf 2.310Mb PDF View/Open
vařeková_2008_vp.zip 426.9Kb Unknown View/Open
vařeková_2008_op.zip 477.3Kb Unknown View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account