Hodnotová orientace dospívajících

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnotová orientace dospívajících

Show simple item record

dc.contributor.advisor Zima, Vladimír cs
dc.contributor.author Žáková, Jana cs
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:01:06Z
dc.date.available 2010-07-13T13:01:06Z
dc.date.issued 2005-10-25 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/556
dc.description.abstract Práce je zaměřena na hodnotovou orientaci dospívajících, která úzce souvisí se společností, s rodinou, se školou a s prostředím, které člověka obklopuje. Cílem práce bylo vysvětlit podstatu hodnot a jejich vliv na život každého člověka i nastupujících generacích. cs
dc.format 48 s., 10 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 2837012 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject motivace cs
dc.subject dospívání cs
dc.subject mládež cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject společenské dění cs
dc.subject metody psychologie cs
dc.subject value orientation en
dc.subject motivate en
dc.subject adolescence en
dc.subject youth en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject leisure time en
dc.subject social changes en
dc.subject management psychology en
dc.title Hodnotová orientace dospívajících cs
dc.title.alternative Value systems of adolescents en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Radvan, Eduard cs
dc.date.accepted 2006-01-31 cs
dc.description.abstract-translated The work is aimed at the value orientation of the adolescents which ís connected with the society, the family, the schoul and with the environment, which surrounds the man. Main task of the work was to explain the substance of the values ande thein influence on the lífe of every man and the rlslng generations. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 2449
dc.date.assigned 2004-12-17 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
žáková_2006_bp.pdfBlocked 2.705Mb PDF View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account