Návrh marketingové komunikace subjktu zážitkové turistiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Návrh marketingové komunikace subjktu zážitkové turistiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Juříková, Martina
dc.contributor.author Pelejová, Dana
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:06:05Z
dc.date.available 2010-07-16T13:06:05Z
dc.date.issued 2008-05-12
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5570
dc.description.abstract Téma mé práce vychází ze skutečnosti, že se již pět let aktivně věnuji problematice cestov-ního ruchu. Dle dostupných informací a současného vývojového trendu patří zážitková turistika do málo rozvinutých forem cestovního ruchu i přesto, že tento obor skýtá nemalé příležitosti pro všechny podnikatele, města i obce, které využívají cestovních ruch nejen ke své prezentaci, ale především ke své obživě. Z geografického hlediska vás ve své práci budu nejčastěji provázet po jižních Čechách, zejména pak po Jindřichohradecku. Dle statis-tik agentury CzechTourism jsou jižní Čechy vnímané jako turisticky atraktivní oblast s výrazně rozvinutou turistickou infrastrukturou. Ovšem i zde se najdou značné mezery na trhu, jež je třeba vyplnit atraktivní nabídkou, která nejenže udrží, ale i zvýší kredit tohoto kraje u jeho návštěvníků. cs
dc.format 57 cs
dc.format.extent 610147 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject cestovní ruch cs
dc.subject aktivní cs
dc.subject zážitková turistika cs
dc.subject jižní Čechy cs
dc.subject propagace cs
dc.subject spolupráce cs
dc.subject analýza cs
dc.subject konkurence cs
dc.subject tourism en
dc.subject adventure tourism en
dc.subject southern Bohemia en
dc.subject promotion en
dc.subject cooperation en
dc.subject analyse en
dc.subject concur-rence en
dc.title Návrh marketingové komunikace subjktu zážitkové turistiky cs
dc.title.alternative Suggestion of marketing communications of subject adventure tourism en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Göttlichová, Marcela
dc.date.accepted 2008-06-03
dc.description.abstract-translated The topic of the thesis is coming out from the reality that I have spent already five years of going in the problems of tourism. Due to approachable information and contemporary de-velopmental trend the adventure tourism belongs to less developed forms of tourism. Al-though this branch offers many opportunities for all businessmen, towns and villages, they use the tourism for their presentation but especially for their livelihood. From the geo-graphical point of view I will accompany you on southern Bohemia, mainly Jindřichův Hradec region. According to the statistics made by the agency CzechTourism southern Bo-hemia are perceived as tourist attractive region with high developed tourist infrastructure. Of course even here we can see considerable gaps on the market, which is necessary to fill by attractive offer, which will not only keep but also will increase the credit of this region at his visitors. en
dc.description.department Ústav marketingových komunikací cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/126 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Marketingové komunikace cs
dc.thesis.degree-discipline Marketing Communications en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Multimedia Communications en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Mediální a komunikační studia cs
dc.thesis.degree-program Media and Communication Studies en
dc.identifier.stag 4826
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
pelejová_2008_bp.pdfBlocked 595.8Kb PDF View/Open
pelejová_2008_vp.doc 57.5Kb Microsoft Word View/Open
pelejová_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account