Vymáhání nedoplatků orgány Celní správy ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vymáhání nedoplatků orgány Celní správy ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jegla, Jan
dc.contributor.author Valenta, Michal
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:06:33Z
dc.date.available 2010-07-16T13:06:33Z
dc.date.issued 2008-05-05
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5572
dc.description.abstract Tématem této diplomové práce je Vymáhání nedoplatků orgány Celní správy ČR. V teoretické části jsou popsány jednotlivé teoretické pojmy, které souvisí s procesem vymáhání nedoplatků a exekučním řízením. Je proveden výčet a zjednodušený rozbor legislativy na základě, které celní orgány vykonávají tyto činnosti. V praktické části je popsán způsob vzniku nedoplatků v rámci jednotlivých činností, které spravují celní orgány a způsoby vymáhání těchto nedoplatků. Dále je sumarizován stávající stav v této oblasti a jsou navržena určitá řešení problematických oblastí souvisejících s vymáhání nedoplatků v rámci stávající právní úpravy. cs
dc.format 64 cs
dc.format.extent 845391 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Celní správa ČR cs
dc.subject vymáhání nedoplatků cs
dc.subject exekuční řízení cs
dc.subject legislativa cs
dc.subject customs office of Czech Republic en
dc.subject excise of arrears of payment en
dc.subject self-adapting control en
dc.subject legislation en
dc.title Vymáhání nedoplatků orgány Celní správy ČR cs
dc.title.alternative Enforcement of undercharges by customs administration body of the Czech Republic en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Fialová, Monika
dc.date.accepted 2008-05-29
dc.description.abstract-translated Subject matter of this graduation thesis is excise of arrears of payment by customs office of Czech Republic. In the theoretical part are described particular theoretical conceptions which are reconcilable with the process of excise of arrears of payment and self-adapting control.There is listing of simplified analysis of legislation on the base,which custom authority administer these activities.In the practical part is described the way of creation of arrears of payment in scope of single activities which are administered by customs authorities and the ways of excise of these arrears of payment. Further is summarized current status in these area and are suggested certain solutions of problematic areas reconcilable with excise of arrears of payment in scope of existing law fitting. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8905
dc.date.assigned 2008-03-10
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
valenta_2008_dp.pdfBlocked 825.5Kb PDF View/Open
valenta_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
valenta_2008_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account