Děti a tělesné tresty.

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Děti a tělesné tresty.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bůžek, Antonín
dc.contributor.author Zezulková, Bronislava
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:06:45Z
dc.date.available 2010-07-16T13:06:45Z
dc.date.issued 2008-05-26
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5573
dc.description.abstract Cílem mé bakalářské práce je zjistit postoj dětí ZŠ Slavičín a dospělých obyvatelů města Slavičína k používání tělesných trestů jako výchovného prostředku. Teoretická část se zabývá vysvětlením základních pojmů, dále pojednává o výchově jak v rodině tak ve školním prostředí a poslední kapitola je věnována odměnám a trestům a jejich používání při výchově. V praktické části jsem pomocí dotazníkové metody zjišťovala názor dětí ZŠ Slavičín a dospělých občanů města Slavičína na tělesné tresty jako výchovné prostředky cs
dc.format 72 s. cs
dc.format.extent 949909 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Odměna cs
dc.subject trest cs
dc.subject tělesný trest cs
dc.subject syndrom CAN cs
dc.subject Úmluva o právech dítěte cs
dc.subject výchova cs
dc.subject výchovné styly cs
dc.subject postoj cs
dc.subject Reward en
dc.subject punishment en
dc.subject corporal punishment en
dc.subject syndrome CAN en
dc.subject Convention on the Rights of the Child en
dc.subject education en
dc.subject styles of educatin en
dc.subject attitude en
dc.title Děti a tělesné tresty. cs
dc.title.alternative Children and physical penalties. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Celá, Jarmila
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated The main aim of my bachelor work is to find out the attitude of children studying at Elementary School Slavičín and adult inhibitants of Slavičín towards using a corporal punishment as a type of educational tool. A theoretical part deals with the explanation of basic terms and also treats of education in a family as well as in a school background. The last chapter is devote to rewards and punishments and their using during the education. In a practical part I used a questionary method to find out the attitude of children studying at Elementary School Slavičín and adult inhibitants of Slavičín towards using a corporal punishment as a type of educational tool. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7915
dc.date.assigned 2008-01-07
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
zezulková_2008_bp.pdfBlocked 927.6Kb PDF View/Open
zezulková_2008_vp.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open
zezulková_2008_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account