Sebevražednost dětí a mladistvých

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sebevražednost dětí a mladistvých

Show simple item record

dc.contributor.advisor Svoboda, Ivo
dc.contributor.author Šnejdrlová, Romana
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:12:05Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:22Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5580
dc.description.abstract Sebevražda jako jednotlivá událost i jako společenský jev vzbuzuje velký zájem a pozornost v různých sférách - jak v bezprostředním okolí sebevraha, tak v širší části společnosti, zejména pokud je sebevrahem osoba známá. Sebevražda je jednou ze základních otázek lidského bytí. Suicidium v nás může vyvolávat pocit úzkosti, nepochopení, odsouzení či smutku nad zmařeným životem. Diplomová práce má dvě části. V první, teoretické části se zabývám problematikou sebevražednosti, historickým vývojem sebevražednosti, suicidiálními fázemi (zde jsou vysvětleny pojmy: sebevražedné myšlenky, suicidiální plánování a příprava a sebevražda), příčinami a motivací suicidiálního jednání, sebevraždám ve statistikách a krizové intervenci. Cílem praktické části je srovnávací analýza získaných statistických dat z let 1992 - 2006 o počtu sebevražd dětí ve věku do 14 let a mládeže ve věku od 15 do 19 let a na základě takto zpracovaných údajů vypracovat metodickou pomůcku mající formu motivačního programu pro děti a mládež. cs
dc.format 73 s. cs
dc.format.extent 457701 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.03.2010
dc.subject Sebevražda cs
dc.subject suicidiální fáze cs
dc.subject suicidiální myšlenky cs
dc.subject suicidiální plánování a příprava cs
dc.subject příčiny a motivace suicidiálního jednání cs
dc.subject krizová intervence cs
dc.subject sebevrah cs
dc.subject primární prevence cs
dc.subject preventivní program cs
dc.subject Suicide en
dc.subject suicide stadiums en
dc.subject suicide ideas en
dc.subject suicide scheming and preparation en
dc.subject causes and motivation of suicide en
dc.subject crisis intervention en
dc.subject suicide en
dc.subject self-murder en
dc.subject prevention of suicide en
dc.subject motivation plan en
dc.subject prime prevention en
dc.title Sebevražednost dětí a mladistvých cs
dc.title.alternative Suicide of children and young people en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Plšková, Alena
dc.date.accepted 2008-05-14
dc.description.abstract-translated A suicide like an individual event and also a social phenomenon arouses attention in all spheres - in the proximate surroundings of a self-murderer and also in a wide part of a society, especially when a person is well-known. The suicide is one of primary questions of human being. Suicidium can rouse angst, misunderstanding, condemnation or the sorrow over a ruined life. This Diploma's work has two parts. In the first theoretic part I deal with a deadliness problem, historical progress of deadliness, suicidal phases (the following concepts are explained here: suicidal thoughts, suicidal planning, preparation and a suicide/, causes and motivations of suicidal negotiation, suicides in statistics and a crisis intervention. The purpose of a practical part is analysis of suicidal motivations within an exploitation of statistic statement about suicidal motivations in the Czech Republic about count of suicides to 14 years old children and teenageres (15 - 19 years old) and a proposition of possible preventive progresses related to the work of a social worker. I want to propose motivation plan for children and youth. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009209
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
šnejdrlová_2008_dp.pdfBlocked 446.9Kb PDF View/Open
šnejdrlová_2008_vp.jpg 589.5Kb JPEG image View/Open
šnejdrlová_2008_op.doc 64.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account