Vliv rodinného prostředí na zdravý vývoj a výchovu dítěte

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv rodinného prostředí na zdravý vývoj a výchovu dítěte

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Purkartová, Vladislava
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:12:31Z
dc.date.available 2010-07-16T13:12:31Z
dc.date.issued 2008-04-25
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5582
dc.description.abstract Má bakalářská práce Vliv rodinného prostředí na zdravý vývoj a výchovu dítěte je vysvětlující popis pojmů rodina a její úlohy, významu rodinného prostředí, forem náhradní rodinné péče, působení sociálně patologických prvků v rodině a jejich dopad na psychický vývoj dítěte. Dále vysvětluji, pojem osobnosti, poukazuji na podmínky, které mají vliv na její vývoj. Na konci práce popisuji způsoby výchovy v současných rodinách a ve specifických případech ukazuji na pozitivní a negativní prvky ovlivňující výchovu. cs
dc.format 86 s. cs
dc.format.extent 541492 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject typ rodiny cs
dc.subject funkce rodiny cs
dc.subject náhradní rodinná péče cs
dc.subject patologické prvky v rodině cs
dc.subject osobnost cs
dc.subject vývoj osobnosti cs
dc.subject vnitřní a vnější podmínky osobnosti cs
dc.subject výchova cs
dc.subject složky výchovy cs
dc.subject styly výchovy cs
dc.subject negativní a pozitivní prvky výchovy cs
dc.subject Family en
dc.subject family type en
dc.subject family function en
dc.subject foster family care en
dc.subject socially pathological patterns en
dc.subject personality en
dc.subject development of personality en
dc.subject internal and external condition of personality en
dc.subject education en
dc.subject education styles en
dc.subject negative and positive patterns of education en
dc.title Vliv rodinného prostředí na zdravý vývoj a výchovu dítěte cs
dc.title.alternative Influence of family environment on sane development and education of the child en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2008-06-23
dc.description.abstract-translated My graduation thesis Influence of family environment on sane development and education of the child, it is a declaratory description of the terms family and its function, significance of family environment, forms of foster care, influence of socially pathological patterns in the family and their impact on the psychical development of the child. Further, I approach the personality and the conditions having influence on it. I describe on the end of the thesis the forms of the education at contemporary families and I show in specific cases the negative and positive patterns influencing the education. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009411
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade C
local.subject rodinná výchova cs
local.subject rodinné prostředí cs
local.subject family education en
local.subject family environment en


Files in this item

Files Size Format View
purkartová_2008_bp.pdf 528.8Kb PDF View/Open
purkartová_2008_vp.doc 66.22Kb Microsoft Word View/Open
purkartová_2008_op.doc 65.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account