Ošetřovatelská péče o nemocného s apalickým syndromem

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ošetřovatelská péče o nemocného s apalickým syndromem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Andrea
dc.contributor.author Bartošová, Gabriela
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:14:32Z
dc.date.available 2010-07-16T13:14:32Z
dc.date.issued 2008-05-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5587
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá ošetřovatelskou péči o nemocného s apalickým syndromem. Práce má teoretickou a praktickou část, kterou doplňují přílohy. V teoretické části uvádím charakteristiku apalického syndromu, ošetřovatelské postupy v péči o nemocného s touto diagnózou, rehabilitaci, koncept bazální stimulace a komunikaci zdravotní sestry s nemocným a jeho rodinou. V praktické části zjišťuji pomocí dotazníkového šetření míru informovanosti zdravotních sester a jejich zkušenosti s péčí o nemocného s apalickým syndromem. Dále uvádím rozhovor se zdravotní sestrou, která pracuje v zařízení, kde se o tyto nemocné starají a popisuji stáž, kterou jsem v tomto zařízení absolvovala. Cílem práce je poskytnout zdravotním sestrám ucelené informace o problematice apalického syndromu. cs
dc.format 80 s. , 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1478183 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject apalický syndrom cs
dc.subject ošetřovatelská péče cs
dc.subject nemocný cs
dc.subject rehabilitace cs
dc.subject koncept bazální stimulace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject průzkum cs
dc.subject rozhovor cs
dc.subject apallic syndrome en
dc.subject nursing care en
dc.subject patient en
dc.subject rehabilitation en
dc.subject koncept of basal stimulation en
dc.subject communication en
dc.subject research en
dc.subject dialogue en
dc.title Ošetřovatelská péče o nemocného s apalickým syndromem cs
dc.title.alternative Nursing care to the patient with apallic syndrome en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Švecová, Anna
dc.date.accepted 2008-06-16
dc.description.abstract-translated The bachelor work deals with nursing care of a patient with an apallic syndrome. This study has got a theoretical and a practical part which follows up with supplements. The theoretical part presents characterization of the apallic syndrome, nursing procedures about a patient with this diagnosis, rehabilitation, koncept of a basal stimulation, a communication of the nurse with the patient and with his family. The practical part has been surveying to foreknowledge and experience of nurses about a nursing care of a patient with an apallic syndrome by means of questionnaire. I also present dialogue with a nurse, which is working in institution looking after patiens with the apallic syndrome and I refer to a fellowship which experience I had here. The objective of this study is providing complete information to nurses about the apallic syndrome. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8113
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
bartošová_2008_bp.pdfBlocked 1.409Mb PDF View/Open
bartošová_2008_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
bartošová_2008_op.doc 56Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account