Soužití majority s romskou minoritou ve Vsetíně

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Soužití majority s romskou minoritou ve Vsetíně

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hladík, Jakub cs
dc.contributor.author Trochtová, Ivana cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:16:59Z
dc.date.available 2010-07-16T13:16:59Z
dc.date.issued 2008-05-21 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5593
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou soužití romského etnika s majoritní společností. S využitím dotazníků zkoumá aktuální situaci v této oblasti v moravském okresním městě Vsetín. Vyhodnocení výsledků dotazníku věrohodně popisuje vztahy mezi minoritou Romů a majoritou ve Vsetíně, které se postupně vyvíjeli od padesátých let minulého století do současnosti. V teoretickém úvodu práce je shrnuta historie Romů na českém území od jejich příchodu a jejich stále výraznější sociální vyloučení v době po revoluci v roce 1989. V praktické části jsou zkoumány a vyhodnocovány konkrétní hypotézy ohledně vzájemného soužití Romů s majoritou ve Vsetíně z pohledu většinové společnosti. pomocí dotazníkové metody. cs
dc.format 56 s., 3 s. příloh cs
dc.format.extent 709072 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Rom cs
dc.subject majorita cs
dc.subject minorita cs
dc.subject etnikum cs
dc.subject Romani en
dc.subject majority en
dc.subject minority en
dc.subject ethnic group en
dc.title Soužití majority s romskou minoritou ve Vsetíně cs
dc.title.alternative The coexistence of the Romani minority with the majority population in Vsetín en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla cs
dc.date.accepted 2008-06-20 cs
dc.description.abstract-translated The paper addresses the problems of the coexistence of the Romani minority with the majority population. Using the questionnaire survey method it explores the current situation in the Moravian district town of Vsetín. The result interpretation accurately describes the relationship between the Romani minority and the local majority in Vsetín, a relationship which has been developing since the 1950's. In the theoretical part of the paper the history of the Romani on the Czech territory is brie-fly presented from their arrival, through their gradually increasing social exclusion after 1989 revolution to the present. In the practical part, actual hypotheses about the coexis-tence of the Romani and the majority population from the point of view of the majority population are examined and evaluated. Questionnaire survey method is used. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 8361
dc.date.assigned 2008-01-24 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
trochtová_2008_bp.pdfBlocked 692.4Kb PDF View/Open
trochtová_2008_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
trochtová_2008_op.doc 49Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account