Psychosociální rehabilitace lidí s psychotickou a afektivní poruchou

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychosociální rehabilitace lidí s psychotickou a afektivní poruchou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vachková, Lenka cs
dc.contributor.author Koudelková, Alena cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:17:07Z
dc.date.available 2010-07-16T13:17:07Z
dc.date.issued 2008-04-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5594
dc.description.abstract Tématem mojí bakalářské práce je psychosociální rehabilitace lidí s psychotickou a afektivní poruchou. Práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část. Cílem je podat ucelený přehled informací o jedné z metod práce a to jak z teoretického , tak praktického hlediska. Teoretická část obsahuje informace o historii metody práce, zobrazuje její filosofii, jednotlivé rehabilitační směry, principy, všechny rehabilitační fáze. Obsahuje popis cílové skupiny, seznamuje s pracovníkem psychosociální rehabilitace a popisuje všechny prvky komunikace. Praktická část obsahuje informace o Občanském Sdružení Práh a dále ukázku tří kasuistik na kterých je ukázáno, jak je touto metodou možné pracovat v praxi. cs
dc.format 65 s. cs
dc.format.extent 387087 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Pouze v rámci univerzity cs
dc.subject Psychosociální rehabilitace cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject úzdrava cs
dc.subject psychotické poruchy cs
dc.subject schizofrenie cs
dc.subject metody psychosociální rehabilitace cs
dc.subject pracovník psychosociální rehabilitace cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject psychosocial rehabilitation en
dc.subject quality of life en
dc.subject recovery en
dc.subject psychotic disorder en
dc.subject schizophrenia en
dc.subject psychosocial rehabilitation metodology en
dc.subject psychosocial rehabilitation worker en
dc.subject communication en
dc.title Psychosociální rehabilitace lidí s psychotickou a afektivní poruchou cs
dc.title.alternative Psychosocial rehabilitation people with psychotic disorder en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín cs
dc.date.accepted 2008-06-23 cs
dc.description.abstract-translated My bachelor work is dealing with the psychosocial rehabilitation of people suffering from psychotic and affective disorders. It is devided into two parts, theoretical one and practical one. The aim is to present the summary of information about one of the methods of work from the theoretical and practical point of view. The theoretical part consists of the history and philosophy of psychosocial rehabilitation , rehabilitation trends , principles and all rehabilitation phases. It contains the description of the target group, informs us about the psychosocial worker and describes all the elements of communication. The practical part consists of infomation on Civic Association Práh and of three case reports showing us the possible use of this method in practise. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009313
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
koudelková_2008_bp.pdfBlocked 378.0Kb PDF View/Open
koudelková_2008_vp.doc 55.22Kb Microsoft Word View/Open
koudelková_2008_op.doc 50.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account