Vliv rodičovské dovolené na profesní zaměření žen ve vybraném regionu

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv rodičovské dovolené na profesní zaměření žen ve vybraném regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vízdal, František
dc.contributor.author Červínková, Michaela
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:17:45Z
dc.date.available 2010-07-16T13:17:45Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5596
dc.description.abstract Cílem diplomové práce "Vliv rodičovské dovolené na profesní zaměření žen ve vybraném regionu" je zhodnocení dalšího uplatnění této znevýhodněné skupiny na trhu práce a to vzhledem k jejich profesnímu zaměření. Zkoumá strategie a možnosti žen při hledání zaměstnání v jejich původní profesi v závislosti na přerušení profesní dráhy díky mateřství a následné péči o dítě. Dále posuzuje vliv rodičovské dovolené na celkovou kvalifikovanost žen vzhledem k měnícím se podmínkám na trhu práce a jejich postoje k vlastnímu profesnímu uplatnění. V souvislosti s významem lidských zdrojů a celoživotního vzdělání uvádí návrh konkrétního projektu se zaměřením na vzdělávání žen s dětmi, který umožní ženám získat novou kvalifikaci, posílit jejich kompetence a tím zvýšit jejich možnosti na trhu práce. cs
dc.format 90 s. cs
dc.format.extent 1628660 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Ženy na trhu práce cs
dc.subject rodičovská dovolená cs
dc.subject celoživotní vzdělávání cs
dc.subject vzdělávání žen s dětmi cs
dc.subject profese cs
dc.subject kvalifikace cs
dc.subject projekt cs
dc.subject Women en
dc.subject employment market en
dc.subject maternity leave en
dc.subject lifelong learning en
dc.subject women and children learning en
dc.subject profession en
dc.subject qualification en
dc.subject project en
dc.title Vliv rodičovské dovolené na profesní zaměření žen ve vybraném regionu cs
dc.title.alternative The influence of maternity leave on profession of women in selected region en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Poledňová, Ivana
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated The aim of my graduation thesis " The influence of maternity leave on profession of women in selected region" is evaluation of this disadvantaged group on an employment marked viewed to its profession specialization. Firstly the graduation thesis deals with strategies and occasions of women when searching for occupation in their previous professions according to career interruption and child care. Secondly it considers an influence of maternity leave on general qualificatin of women as to varying employment market conditions and womens attitudes towards profession demand. In conclusion -important of human resources linked to lifelong learning- a proposal of concrete project focused on women and children learning is introduced, this proposal would enable women to gain new qualification, intensify their competence and increase their chances on employment market. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009181
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
červínková_2008_dp.pdfBlocked 1.553Mb PDF View/Open
červínková_2008_vp.doc 48.22Kb Microsoft Word View/Open
červínková_2008_op.doc 75.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account