Vliv obezity na zdraví a efektivita edukace obézních klientů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vliv obezity na zdraví a efektivita edukace obézních klientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Urbánek, Robin
dc.contributor.author Řezníčková, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:21:54Z
dc.date.available 2010-07-16T13:21:54Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5607
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je ověřit efektivitu a míru edukace obézních klientů a také zjistit přítomnost přidružených zdravotních komplikací obezity. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je popsána nejen výživa člověka, ale také etiopatogeneze, diagnostika, prevalence a přidružené zdravotní komplikace obezity. Teoretická část také obsahuje charakteristiku edukace a specifikaci vzdělávání obézních jedinců. V praktické části zkoumám podle daných hypotéz míru informovanosti obézních pomocí dotazníku. Druhá část mého výzkumu se zabývá přítomností přidružených onemocnění obezity. Výsledky této práce by měly posloužit ke zlepšení informovanosti obézních jedinců o vlivu tohoto onemocnění na zdraví. cs
dc.format 92 s., 3 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 5583779 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject obezita cs
dc.subject vliv obezity na zdraví cs
dc.subject edukace cs
dc.subject přidružené onemocnění cs
dc.subject efektivita edukace cs
dc.subject obesity en
dc.subject influence of obesity on the health en
dc.subject education en
dc.subject asociated illnesses of obesity en
dc.subject efectivity of education en
dc.title Vliv obezity na zdraví a efektivita edukace obézních klientů cs
dc.title.alternative Influence of obesity on the health and efectivity of education en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krátká, Anna
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated The aim of this work is to verify the effectiveness and extant of the education of obese klient, and also to determine the presence of health complications asociated with obesity. This work is dividend into o theoretical and a practical section. The theoretical section describes people's nutrition, along with aethiopathogenesis, diagnosis, prevalence and other associated health risks and complications of obesity. The theoretical section also drala with charakteristics and specifications of the education of obese individuals. In the practical section, I investigate, on the basis of certain given hypothese, the measure of awareness of obese people through a questionnaire. The second part of my research deals with associated illnesses of obesity. The result of this work should serve to improve the awareness of obese individuals regarding the influence of these illnesses on their health. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8149
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade B


Files in this item

Files Size Format View
řezníčková_2008_bp.pdf 5.325Mb PDF View/Open
řezníčková_2008_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
řezníčková_2008_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account