Závady a poruchy chování dětí a mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Závady a poruchy chování dětí a mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kohoutek, Rudolf cs
dc.contributor.author Koníčková, Barbora cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:31:10Z
dc.date.available 2010-07-16T13:31:10Z
dc.date.issued 2008-04-11 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5631
dc.description.abstract Bakalářská práce je členěna na tři hlavní kapitoly a samostatný závěr. Je zaměřena na zodpovězení otázky: "jaké jsou hlavní příčiny a projevy závad a poruch chování dětí a mládeže". První kapitola obsahuje analýzu odborné literatury s hodnocením. V následující kapitole je popsána výzkumná metoda a uvedeny výsledky šetření. Poslední kapitola interpretuje doporučení pro pedagogickou teorii a praxi. Závěr shrnuje výsledky získané analýzou literatury, odbornou praxí a výzkumným dotazníkovým šetřením. Práce je určena nejen pedagogickým pracovníkům, ale všem osobám, které se podílejí na výchově či převýchově dětí a mládeže. cs
dc.format 40 s. cs
dc.format.extent 359887 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject Závady a poruchy chování dětí a mládeže cs
dc.subject disociální vývoj osobnosti cs
dc.subject poznávání psychiky osobnosti cs
dc.subject násilí cs
dc.subject drogy cs
dc.subject rozvody cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject týrání dětí cs
dc.subject šikana cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject prevence kriminality cs
dc.subject doporučení pro pedagogickou teorii a praxi cs
dc.subject Defects and disorders in children and youth behaviour en
dc.subject dissocial development of personality en
dc.subject knowledge of psyche en
dc.subject violence en
dc.subject drugs en
dc.subject divorces en
dc.subject family enviroment en
dc.subject ill - treating en
dc.subject bullying en
dc.subject aggression en
dc.subject criminality prevention en
dc.subject recommandations for pedagogical theory and practise en
dc.title Závady a poruchy chování dětí a mládeže cs
dc.title.alternative Defects and disorders in children and youth behaviour en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Olejníček, Antonín cs
dc.date.accepted 2008-06-25 cs
dc.description.abstract-translated This thesis is divided into three chapters and conslusion. It focuses on answering the question: "What are the main causes and displays of defects and disorders in children and youth behaviour". The first chapter analyscs literature of experts and their relevance. The following chapter describes research methods and presents result of research. The last chapter gives recommandations for pedagogical theory and practise. The conslusion summarizes results obtained through the analysis of the literature, expert practise and research questionnaire. This work is meant not only for pedagogical workers but for all people dealing with educating and raising children and youth. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009299
dc.date.assigned 2007-04-30 cs
utb.result.grade C
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
koníčková_2008_bp.pdf 351.4Kb PDF View/Open
koníčková_2008_vp.doc 50.22Kb Microsoft Word View/Open
koníčková_2008_op.doc 56.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account