Domácí násilí páchané v rodině ve vztahu k Policii ČR

DSpace Repository

Language: English čeština 

Domácí násilí páchané v rodině ve vztahu k Policii ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Souček, Jiří
dc.contributor.author Vomela, Petr
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:36:22Z
dc.date.available 2010-07-16T13:36:22Z
dc.date.issued 2008-04-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5645
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problémem domácího násilí ve vztahu k Policii České republiky. Charakterizuje domácí násilí jako takové a popisuje možnosti řešení případů Policií České republiky a dalších zúčastněných subjektů. Nastiňuje možnost řešení tohoto problému prostřednictvím prevence. cs
dc.format 49 s. cs
dc.format.extent 747643 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Domácí násilí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject ohrožená osoba cs
dc.subject násilná osoba cs
dc.subject Policie České republiky cs
dc.subject prevence cs
dc.subject Domestic violence en
dc.subject family en
dc.subject victim en
dc.subject violent person en
dc.subject Police of the Czech Republic en
dc.subject prevention en
dc.title Domácí násilí páchané v rodině ve vztahu k Policii ČR cs
dc.title.alternative Domestic violence commited in a family concerning Police of the Czech Republic en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Pitnerová, Dagmar
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the problem of domestic violence concerning Police of the Czech Republic. It describes a domestic violence and also possibilities of solving these cases by Police of the Czech Republic and other participated subjects. It shows possible solution how to avoid this problem thanks to a prevention. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009342
dc.date.assigned 2007-04-30
utb.result.grade B
local.subject oběti domácího násilí cs
local.subject victims of the family violence en


Files in this item

Files Size Format View
vomela_2008_bp.pdfBlocked 730.1Kb PDF View/Open
vomela_2008_vp.doc 60.22Kb Microsoft Word View/Open
vomela_2008_op.doc 57.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account