Rodina v kontextu historického vývoje a její dnešní postavení

DSpace Repository

Language: English čeština 

Rodina v kontextu historického vývoje a její dnešní postavení

Show simple item record

dc.contributor.advisor Řehoř, Antonín
dc.contributor.author Žáková, Hana
dc.date.accessioned 2010-07-16T13:41:12Z
dc.date.available 2010-07-16T13:41:12Z
dc.date.issued 2008-03-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5660
dc.description.abstract Diplomová práce je věnována popisu historického vývoje rodiny od jeho prvopočátku až do dnešní doby. Práce je rozdělena do tří částí, první část popisuje historický vývoj rodiny, druhá část se zabývá základními funkcemi rodiny a také problematikou domácího násilí. Třetí kapitola je o vztazích mezi muži a ženami se zaměřením na rozbor rozvodovosti. cs
dc.format 75 s. cs
dc.format.extent 388867 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Rodina cs
dc.subject manželství cs
dc.subject historický vývoj rodiny cs
dc.subject základní funkce rodiny cs
dc.subject domácí násilí cs
dc.subject rozvod cs
dc.subject současnost a budoucnost rodiny cs
dc.subject Family en
dc.subject marriage en
dc.subject family in the historical process en
dc.subject basic roles of a family en
dc.subject domestic violence en
dc.subject divorce en
dc.subject family nowadays and in the future en
dc.title Rodina v kontextu historického vývoje a její dnešní postavení cs
dc.title.alternative Family in context of historical process and its present position en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mazánková, Libuše
dc.date.accepted 2008-05-15
dc.description.abstract-translated The dissertation deals with the description of historical process of a family since its origins till present time. The thesis is divided into three parts. The first part refers to the historical process of a family, the second one deals with basic roles of a family and also with domestic violence. The third chapter concerns relationships between men and women and focuses on divorce analysis. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009208
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade B
local.subject společenský vývoj cs
local.subject muži a ženy cs
local.subject social development en
local.subject men and women en


Files in this item

Files Size Format View
žáková_2008_dp.pdfBlocked 379.7Kb PDF View/Open
žáková_2008_vp.doc 65.18Kb Microsoft Word View/Open
žáková_2008_op.doc 61.19Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account