Transformace účetních výkazů fúzované společnosti EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o. z české legislativy do IAS/IFRS

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Transformace účetních výkazů fúzované společnosti EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o. z české legislativy do IAS/IFRS

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Transformace účetních výkazů fúzované společnosti EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o. z české legislativy do IAS/IFRS
Autor: Hudečková, Barbora
Vedoucí: Šteker, Karel
Abstrakt: Předmětem diplomové práce je transformace účetních výkazů fúzované společnosti EXPRESS-INTERFRACHT mezinárodní spedice CZ s.r.o. z české legislativy na mezinárodní standardy účetního výkaznictví. Teoretická část nás seznamuje s harmonizací účetnictví, s účetní závěrkou sestavenou podle české legislativy a s účetní závěrkou sestavenou v souladu s IAS/IFRS, vyčísluje základní rozdíly mezi českou legislativou a IAS/IFRS. Teoretická část se dále zaměřuje na finanční analýzu a její hlavní ukazatele. Druhou částí mé diplomové práce je část praktická. Úvodní část se zabývá rozborem rozvahy a výkazu zisku a ztráty k 31.12.2007. Projektová část se již týká samotného projektu tj. transformace účetních výkazů fúzované společnosti. Závěr projektové části hodnotí vliv transformace účetních výkazů na výsledky finanční analýzy.
URI: http://hdl.handle.net/10563/5673
Datum: 2008-05-05
Dostupnost: Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 05.05.2028
Ústav: Ústav podnikové ekonomiky
Studijní obor: Podniková ekonomika
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 8823


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hudečková_2008_dp.pdfZablokované 34.85Mb PDF Zobrazit/otevřít
hudečková_2008_vp.doc 57Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
hudečková_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet