Nezávislost a odpovědnost z pohledu adolescentů

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Nezávislost a odpovědnost z pohledu adolescentů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Plšková, Alena
dc.contributor.author Hrubý, Václav
dc.date.accessioned 2010-07-13T13:04:46Z
dc.date.available 2016-04-28T23:00:21Z
dc.date.issued 2006-04-28
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/567
dc.description.abstract Studie zjišťuje jaké postoje zaujímají mladí lidé k nezávislosti a odpovědnosti a jak tyto hodnoty chápou. Postoje adolescentů jsou posuzovány podle typologie, která rozlišuje alternativní formy postojů k nezávislosti a odpovědnosti a to od fáze kdy jsou obě hodnoty pro sociálního aktéra irelevantní až po jejich přijetí aktérem za vlastní hodnoty. Dalším úkolem studie je prověřit, zda existuje vztah mezi chápáním nezávislosti a odpovědnosti adolescenty a jejich zkušenostmi s návykovými látkami. Analýza dat v předvýzkumu naznačila, respondenti si většinou uvědomují spojení nezávislosti s odpovědností, v názorech se zbytečně nepodvolují většinovým názorům a uznávají morální hodnoty. Méně pozitivně jsou nakloněni k tomu, aby projevili své postoje aktivně. Vzhledem k časté konzumaci návykových látek u respondentů, nelze usuzovat na vztah mezi rizikovým chováním a postojům k nezávislosti a odpovědnosti. cs
dc.format 33 s. cs
dc.format.extent 512574 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 28.04.2016
dc.subject nezávislost cs
dc.subject odpovědnost cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject hodnotový systém cs
dc.subject rizikové chování cs
dc.subject independence en
dc.subject responsibility en
dc.subject adolescent en
dc.subject system of values en
dc.subject risk behaviour en
dc.title Nezávislost a odpovědnost z pohledu adolescentů cs
dc.title.alternative Independence and responsibility from the point of view of adolescents en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Vízdal, František
dc.date.accepted 2006-06-20
dc.description.abstract-translated Study concerns teenagers attitudes or understanding of the values freedom and responsibility. The typology of alternative attitudes was made up to distinguish diferent kinds of behavior which reflect those values. The typology forms a special continuum with freedom and responsibility as irrelevant values at the beginning and freedom and responsibility as interiorized categories of social actor (in this case teenager) at the end. Verify the relationship between an understanding the two values and the drug or other addictive stuff abuse (risk behavior) is the another aim of the study. The preliminary data analysis have found out that teenagers usually appreciate the connection between freedom and responsibility, don't submit majority opinion unthinkingly and that they respect ethical values. Their opinion isn't so strong when they have to manifest it in a real action. Due to a frequent addictive stuff experiencies it was imposible to prove the relationship between the risk behavior and freedom-responsibility opinion. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/97 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Univerzitní institut cs
dc.thesis.degree-grantor en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Pedagogika cs
dc.thesis.degree-program Pedagogy en
dc.identifier.stag 4507
dc.date.assigned 2005-04-15
utb.result.grade E
utb.result.grade E


Files in this item

Files Size Format View
hrubý_2006_bp.pdfBlocked 500.5Kb PDF View/Open
hrubý_2006_op.doc 39.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account