Komparativní regionální analýza vývoje HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních 10 let

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Komparativní regionální analýza vývoje HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních 10 let

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wokoun, René cs
dc.contributor.author Kraus, Petr cs
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:01:24Z
dc.date.available 2010-07-16T14:01:24Z
dc.date.issued 2008-05-05 cs
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5694
dc.description.abstract Hrubý domácí produkt je základním ukazatelem ekonomické úrovně nejen země jako celku, ale také jednotlivých regionů (krajů). Cílem této diplomové práce je analyzovat a srovnat vývoj HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních deset let, zhodnotit tento vývoj s vývojem HDP ČR jako celku a vývojem zemí tvořících EU27. Diplomová práce popisuje základní pojmy a teoretické základy problematiky produktu, regionální členění ČR a charakteristické znaky jednotlivých krajů. V praktické části této práce je analyzován vývoj HDP jednotlivých krajů a v jejím závěru je tento vývoj komparován mezi kraji navzájem, s vývojem celorepublikovým a vývojem zemí EU27. cs
dc.format 155 s., 26 s příloh. cs
dc.format.extent 10645868 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně cs
dc.rights Bez omezení cs
dc.subject produkt cs
dc.subject Hrubý domácí produkt cs
dc.subject HDP cs
dc.subject cenový index cs
dc.subject Standard kupní síly cs
dc.subject kraj cs
dc.subject NUTS3 cs
dc.subject znaky regionu cs
dc.subject analýza vývoje cs
dc.subject komparace cs
dc.subject product en
dc.subject Gross domestic product en
dc.subject GDP en
dc.subject price index en
dc.subject Purchasing Power Standard en
dc.subject region / province en
dc.subject NUTS3 en
dc.subject region's characters en
dc.subject analysis of the GDP development en
dc.subject comparision en
dc.title Komparativní regionální analýza vývoje HDP v jednotlivých krajích ČR za posledních 10 let cs
dc.title.alternative Comparative regional analysis of the GDP development in particular regions of the Czech Republic during last 10 years en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Káňová, Kateřina cs
dc.date.accepted 2008-06-05 cs
dc.description.abstract-translated Gross domestic product is basic indicator of economic's level not only as level of whole country but also as level of singles regions. Intention of this thesis is komparative refional analysis of the GDP development in particular region's of the Czech Republic last 10 years, evaluation this development with development of Czech Republic integraly and with development of EU27 region. This thesis describe basic concepts and principles of problems concerning to product, regional segmentation of Czech Republic and typical characters of particular regions. In practical part of thesis the analysis of GDP development in particular regions will be found as in finale of thesis the comparision of development of region's GDP mutually and comparision of regional GDP development with GDP of Czech Republic and region of EU27. en
dc.description.department Ústav veřejné správy a regionálního rozvoje cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/181 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Veřejná správa a regionální rozvoj cs
dc.thesis.degree-discipline Public Sector Administration and Regional Development en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Management and Economics en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cs
dc.thesis.degree-program Economic Policy and Administration en
dc.identifier.stag 8882
dc.date.assigned 2008-03-10 cs
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
kraus_2008_dp.pdf 10.15Mb PDF View/Open
kraus_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
kraus_2008_op.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account