Role sociálních služeb při řešení tíživé situace matky s dětmi

DSpace Repository

Language: English čeština 

Role sociálních služeb při řešení tíživé situace matky s dětmi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kuchyňková, Iva
dc.contributor.author Mácková, Monika
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:01:52Z
dc.date.available 2010-07-16T14:01:52Z
dc.date.issued 2008-03-31
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5696
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá obhájením smysluplnosti existence azylových zařízení pro matky s dětmi v systému sociálních služeb. Práce se skládá z části teoretické a analytické. V teoretické části je objasněn systém sociálních služeb, rozebrán vliv rodiny na vznik tíživé situace a popsána činnost azylového domu pro matky s dětmi. Analytická část se týká průzkumu v azylových domech. V závěru jsou výsledky šetření shrnuty a jsou navržena konkrétní opatření. cs
dc.format 99 s., 2 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 1908961 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Azylový dům pro matky s dětmi cs
dc.subject dysfunkční rodina cs
dc.subject sociální kompetence cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject tíživá situace cs
dc.subject Refuge for mothers with children en
dc.subject dysfunctional family en
dc.subject social competence en
dc.subject social services en
dc.subject oppressive situation en
dc.title Role sociálních služeb při řešení tíživé situace matky s dětmi cs
dc.title.alternative Part of social services in solution to oppressive situation of mather with children en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Sýkora, František
dc.date.accepted 2008-05-13
dc.description.abstract-translated This thesis defends meaningful existence of refuges for mothers with children in social services system. This thesis consists of theoretical and analytical part. The theoretical part explains social services system, analyses influence of family on developement of oppressive situation and describes activities of refuges for mothers with children. Analytical part relates to research in refuges for mothers with children. Results of research are resumed and particular arrangements are suggested in conclusion of theses. en
dc.description.department Institut mezioborových studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/157 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 1009220
dc.date.assigned 2006-11-30
utb.result.grade A
local.subject matky a děti cs
local.subject azylové domy cs
local.subject mothers and children en
local.subject sanctuary houses en


Files in this item

Files Size Format View
mácková_2008_dp.pdf 1.820Mb PDF View/Open
mácková_2008_vp.doc 82.19Kb Microsoft Word View/Open
mácková_2008_op.doc 52.22Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account