Informovanost veřejnosti o problematice nemocných s epilepsií

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Informovanost veřejnosti o problematice nemocných s epilepsií

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krátká, Anna
dc.contributor.author Krajčová, Irena
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:03:21Z
dc.date.available 2010-07-16T14:03:21Z
dc.date.issued 2008-05-27
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5701
dc.description.abstract Téma mé bakalářské práce je: Informovanost veřejnosti o problematice nemocných s epilepsií. V teoretické části se zaměřuji na základní rozdělení epileptických záchvatů, diagnostiku, léčbu, vliv epilepsie na život nemocného, věnuji se také první pomoci při epileptickém záchvatu. Poslední kapitola představuje přehled organizací pro podporu lidí s epilepsií. V praktické části pomocí dotazníkového šetření zjišťuji, jak je laická veřejnost informována zejména o první pomoci při epileptickém záchvatu a životním režimu epileptiků. cs
dc.format 89 s., 16 s. příloh. cs
dc.format.extent 2271422 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Epilepsie cs
dc.subject první pomoc cs
dc.subject psychologie cs
dc.subject sociální problematika cs
dc.subject stigmatizace cs
dc.subject podpora lidí s epilepsií cs
dc.subject Epilepsy en
dc.subject first aid en
dc.subject psychology en
dc.subject social problems en
dc.subject stigma en
dc.subject support of people with epilepsy en
dc.title Informovanost veřejnosti o problematice nemocných s epilepsií cs
dc.title.alternative Knowledge of public about problems of people with epilepsy en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Salcburgerová, Lenka
dc.date.accepted 2008-06-17
dc.description.abstract-translated The theme of my thesis is the public awareness of the problems of patients suffering with epilepsy. In the theoretical part, the focus is on the primary partition of the epileptic seizures, diagnosis and treatment of the epilepsy. I also deal with first aid given to patients experiencing epileptic seizure. The last chapter presents an overview of organizations for the support of people with epilepsy. In the practical part, by means of a questionaire survey, I find out how the general public is informed about giving first aid to patients experiencing an epileptic seizure as well as the daily routine of patient's suffering with epilepsy. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8129
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
krajčová_2008_bp.pdf 2.166Mb PDF View/Open
krajčová_2008_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
krajčová_2008_op.doc 45.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account