Spolupráce mateřské školy a základní školy při přípravě dítěte do 1.třídy.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Spolupráce mateřské školy a základní školy při přípravě dítěte do 1.třídy.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrbáčková, Karla
dc.contributor.author Žák, Jan
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:03:30Z
dc.date.available 2010-07-16T14:03:30Z
dc.date.issued 2008-05-29
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5702
dc.description.abstract Ve své diplomové práci jsem se v teoretické části zaměřil především na dítě způsobilé a nezpůsobilé školní docházky, kritéria a znaky školní zralosti. Rovněž se věnuji vlivu rodiny a mateřské školy na vstup dítěte do první třídy. Popisuji zápis dítěte do první třídy tradiční i netradiční formou. V praktické části jsem zjišťoval míru spolupráce mezi mateřskou a základní školou za pomoci dotazníkové metody. Dále jsem uvedl výsledky výzkumu a jejich analýzu. cs
dc.format 60 s. , 5 s. obr. příloh cs
dc.format.extent 442656 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject školní zralost a nezralost cs
dc.subject školní připravenost cs
dc.subject tradiční a netradiční zápis cs
dc.subject school maturity and immaturity en
dc.subject school readiness en
dc.subject traditional and untraditional enrolment en
dc.title Spolupráce mateřské školy a základní školy při přípravě dítěte do 1.třídy. cs
dc.title.alternative Cooperation mother's school and primary school at preparation child to the first class. en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated In the theoretical part of my diploma thesis I concentrated first of all on child fitness and unfitness for school attendance, criteria and characteristics of school maturity. Also I pay attention to the influence of family and kindergarten on the enrolment of a child in the first year. I describe the enrolment of a child in the first year/grade in a conventional as well as unconventional way. In the practical part I investigate the extent of cooperation between kindergarten and primary school using a questionnaire method. Then I present results of the research and their analysis. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7804
dc.date.assigned 2008-01-03
utb.result.grade A
local.subject přechod na základní školu cs
local.subject spolupráce cs
local.subject mateřské školy cs
local.subject základní školy cs
local.subject school attendance en
local.subject cooperation en
local.subject kindergartens en
local.subject elementary schools en


Files in this item

Files Size Format View
žák_2008_dp.pdfBlocked 432.2Kb PDF View/Open
žák_2008_vp.doc 39Kb Microsoft Word View/Open
žák_2008_op.doc 50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account