Registrace sester verzus realita v KNTB a.s.

DSpace Repository

Language: English čeština 

Registrace sester verzus realita v KNTB a.s.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dlesková, Monika
dc.contributor.author Strejčková, Alena
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:07:12Z
dc.date.available 2010-07-16T14:07:12Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5714
dc.description.abstract V mé bakalářské práci se věnuji, v poslední době, ve všech pádech skloňovanému tématu a tím je registrace sester. Teoretickou část jsem zaměřila na sesterskou profesi, na koncepci českého ošetřovatelství v jejím vývoji, dále na zákonné a podzákonné normy, týkající se registrace a v závěru teoretické části jsem podrobně rozebrala jednotlivé složky vztahující se k registraci samotné. Praktickou část jsem zaměřila na průzkum všeobecných sester v KNTB a.s., a to jak registrovaných, tak neregistrovaných na to, co vše vědí o registraci, jakým nejčastějším způsobem sbírají kreditní body a jak jsou s registrací spokojeni. cs
dc.format 78 s., 4 s. obr. příloh. cs
dc.format.extent 1365364 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Všeobecná sestra cs
dc.subject registrace cs
dc.subject osvědčení cs
dc.subject Nurse en
dc.subject registration en
dc.subject certificate en
dc.title Registrace sester verzus realita v KNTB a.s. cs
dc.title.alternative Registration nurses versus real in KNTB a.s. en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hejtmánková, Marie
dc.date.accepted 2008-06-18
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I have focused on recently very discussed topic - nurses registration. In theoretic part I have focused on nurses profession, conception of Czech nursing in its evolution, on law and underlow standards, concerning registration and at the end of theoretic part I analyzed individual components that are in relation to registration itself in detail. In practical section I have focused on investigation of nurses in KNTB a.s., registered and unregistered of them, and what is the most common way how are nurses colecting theirs credits and how are they satisfied with registration. en
dc.description.department Ústav zdravotnických studií cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/103 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cs
dc.thesis.degree-discipline General Nurse en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cs
dc.thesis.degree-program Health Care en
dc.identifier.stag 8155
dc.date.assigned 2008-01-31
utb.result.grade B
local.subject zdravotní sestry cs
local.subject nemocnice cs
local.subject Zlín (Česko) cs
local.subject practical nurses en
local.subject hospitals en
local.subject Zlín (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
strejčková_2008_bp.pdfBlocked 1.302Mb PDF View/Open
strejčková_2008_vp.tif 74.07Kb TIFF image View/Open
strejčková_2008_op.doc 47.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account