Násilí na seniorech v ústavech sociální péče

DSpace Repository

Language: English čeština 

Násilí na seniorech v ústavech sociální péče

Show simple item record

dc.contributor.advisor Celá, Jarmila
dc.contributor.author Kalivodová, Alice
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:07:27Z
dc.date.available 2010-07-16T14:07:27Z
dc.date.issued 2008-05-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5715
dc.description.abstract V této práci se zabývám problematikou násilí na seniorech, především jsem se zaměřila na seniory v ústavech sociální péče. V teoretické části jsem se zabývala poznatky získané z odborné literatury. V praktické části jsem se zabývala výzkumem, jehož cílem bylo zjistit zda mohou mít senioři v ústavech zajištěnu bezpečnost, jestli se nemusejí obávat výhružek, posměchu nebo fyzického násilí, a jestli je zařízení schopno poskytnout klientům jistotu a ochranu. Výsledkem práce je vyhodnocení získaných údajů a na jejich základě podat ná-vrhy na opatření pro zlepšení. cs
dc.format 63 s., 8 s.text.příloh. cs
dc.format.extent 1100327 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Senior cs
dc.subject násilí cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject mýty o násilí cs
dc.subject typy násilí cs
dc.subject fyzické násilí cs
dc.subject psychické násilí cs
dc.subject zane-dbání péče cs
dc.subject ekonomické násilí cs
dc.subject sexuální násilí cs
dc.subject sociální násilí cs
dc.subject zneužívání v ústavech soci-ální péče cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject prevence cs
dc.subject organizace cs
dc.subject sdružení cs
dc.subject linky pomoci cs
dc.subject legislativa v ČR cs
dc.subject Elderly people en
dc.subject violence en
dc.subject myths about violence en
dc.subject physical cruelty en
dc.subject mental cruelty en
dc.subject non-feasance en
dc.subject economic violence en
dc.subject sexual harassment en
dc.subject social violence en
dc.subject physical abuse en
dc.subject social care en
dc.subject causer of the violence en
dc.subject aggressor en
dc.subject prevention en
dc.subject associations en
dc.subject hot lines en
dc.subject legislation in Czech republic en
dc.title Násilí na seniorech v ústavech sociální péče cs
dc.title.alternative The Violated Seniors in the Institutions of Welfare en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated In this writing I occupied myself with the problem of violence committed on elderly people. Above all I target the elderly people in institutional care. In theoretical part I was concerned with the knowledges gained from the scientific literature. In the practical part I interpret my research, in which I tied to fink out, if the elderly people don't have to be afraid of the threats, ridicules or physical cruelty. The outcome of this work is the proposal for changes in the institutions. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/160 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7753
dc.date.assigned 2009-02-19
utb.result.grade D
local.subject senioři cs
local.subject péče o seniory cs
local.subject ústavní péče cs
local.subject ústavy sociální péče cs
local.subject osobní bezpečnost cs
local.subject násilí na seniorech cs
local.subject older people en
local.subject older people's care en
local.subject institutional care en
local.subject residential care en
local.subject long-term care facilities en
local.subject personal safety en
local.subject abuse of older people en


Files in this item

Files Size Format View
kalivodová_2008_dp.pdfBlocked 1.049Mb PDF View/Open
kalivodová_2008_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
kalivodová_2008_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account