Tvorba učebnic ekonomie pro střední školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Tvorba učebnic ekonomie pro střední školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašpárková, Svatava
dc.contributor.author Michutová, Edita
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:10:45Z
dc.date.available 2010-07-16T14:10:45Z
dc.date.issued 2008-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5724
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce je zpracována na základě literatury z oblasti metodické úpravy studijního materiálu. Praktická část je zaměřena na vypracování učebnice ekonomie pro studenty 1. ročníku Střední odborné školy Holešov. Je zde uveden tematický plán pro předmět ekonomika, který vychází z učebních osnov pro obor vzdělání Ekonomika a podnikání. Zpracována je konkrétní kapitola - Základní ekonomické pojmy, která je doplněna o úkoly ke zpracování. Kromě těchto úkolů kapitola obsahuje klíčová slova a na závěr také shrnutí učiva. cs
dc.format 50 s. cs
dc.format.extent 1037650 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject pedagogický text učebnicového typu cs
dc.subject odborný text cs
dc.subject metodická úprava textu cs
dc.subject zásady pro psaní textu cs
dc.subject studijní materiál cs
dc.subject učební plán cs
dc.subject tématický celek cs
dc.subject pedagogical text en
dc.subject special text en
dc.subject methodology of educational text editing en
dc.subject theses for writing text en
dc.subject educational textbooks en
dc.subject curriculum en
dc.subject thematic plan en
dc.title Tvorba učebnic ekonomie pro střední školy cs
dc.title.alternative Creation of economy textbooks for Secondary schools en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Opatrný, Pavel
dc.date.accepted 2008-06-24
dc.description.abstract-translated The theoretic part of this Bachelor thesis is written on the basis of the literature in the sphere of methodology of educational text editing. The practial part is focused on the working out the economy text book for the students of the first class at the Secondary school in Holešov. The thematic plan of economy is mentioned in this work. This plan comes out from the curriculum for the educational branch Economics and business. The particular chapter - The basic economic concepts is elaborated. This chapter is completed with the tasks to work. The chapter is also completed with key words and the recapitulation of the subject matter at the end. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Učitelství odborných předmětů pro SŠ cs
dc.thesis.degree-discipline Secondary School Teachers' Training in Specialized Subjects en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 7809
dc.date.assigned 2008-01-03
utb.result.grade A
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
michutová_2008_bp.pdfBlocked 1013.Kb PDF View/Open
michutová_2008_vp.doc 50.5Kb Microsoft Word View/Open
michutová_2008_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account