Chemické charakteristiky brokolice

DSpace Repository

Language: English čeština 

Chemické charakteristiky brokolice

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kramářová, Daniela
dc.contributor.author Bačáková, Marie
dc.date.accessioned 2010-07-16T14:18:26Z
dc.date.available 2010-07-16T14:18:26Z
dc.date.issued 2008-05-16
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/5742
dc.description.abstract Cílem práce bylo stanovení biologicky aktivních látek brokolice (Brassica oleracea convar. Italica) jako je škrob, chlorofyl, fosfor, beta-karoten a vitamin C. Pozornost byla také věnována obsahu těžkých kovů. Ke stanovení beta-karotenu a vitaminu C byla použita chromatografická metoda HPLC-ECD. Byly vypracovány vhodné extrakční postupy a op-timální chromatografické podmínky pro detekci beta-karotenu v brokolici. cs
dc.format 101 s., 13 s.příloh cs
dc.format.extent 3108218 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Klíčová slova: brokolice cs
dc.subject beta-karoten cs
dc.subject vitamin C cs
dc.subject HPLC-ECD cs
dc.subject broccoli en
dc.subject beta-carotene en
dc.subject vitamin C en
dc.subject HPLC-ECD en
dc.title Chemické charakteristiky brokolice cs
dc.title.alternative Chemical characteristics of broccoli en
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zemanová, Jana
dc.date.accepted 2008-06-03
dc.description.abstract-translated The aim of this work was to specify biological active substances in broccoli (Brassica oleracea convar. Italica) such as starch, chlorophyll, phosphorus, beta-carotene and vitamin C. Consideration was given to amount of heavy metals as well. For determi-nation of beta-carotene and vitamin C chromatographic method based on HPLC-ECD was used. Suitable procedure for extraction and installation of optimal chromatographic methods of beta-carotene from broccoli was developed. en
dc.description.department Ústav potravinářského inženýrství cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/202 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, hygiene and economics of food production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing. cs
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and food technologies en
dc.identifier.stag 8034
dc.date.assigned 2007-11-19
utb.result.grade A


Files in this item

Files Size Format View
bačáková_2008_dp.pdf 2.964Mb PDF View/Open
bačáková_2008_vp.doc 34Kb Microsoft Word View/Open
bačáková_2008_op.doc 53Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account